Mimo kryzysu eksport w górę

W 2012 r. wartość sprzedaży polskich artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem 16 mld euro i wzrosła o 15,1% w porównaniu z tym samym okresem 2011 r – podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Produkty rolno-spożywcze to grupa towarowa, która w wymianie handlowej nieprzerwanie od 2003 r. przynosi Polsce dodatnie saldo. Aktualnie wynosi ono 3,8 mld euro.
Czego sprzedajemy najwięcej? Od wielu lat w polskim handlu zagranicznym dominuje sprzedaż mięsa drobiowego, wołowego, wieprzowego, przetworów mleczarskich, czekolady i wyrobów zawierających kakao, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, soków owocowych (głównie soku jabłkowego), papierosów, syropów cukrowych, mrożonych owoców, ryb wędzonych, cukru oraz przetworów i konserw z ryb – informuje resort rolnictwa.  Wartość eksportu tych towarów stanowi około 50% ogólnej sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę.
Polski handel rolno-spożywczy od wielu lat koncentruje się przede wszystkim na rynku euroopejskim. Ogółem w 2012 r. na rynek UE sprzedano towary na kwotę około 12,3 mld euro, co daje udział w handlu rolno-spożywczym na poziomie 76,4%. W ciągu roku wartość sprzedaży do krajów UE wzrosła o 12,4%, a do krajów dawnej „piętnastki” o 13,9%. Do 11 „nowych” krajów członkowskich sprzedaż polskiej żywności wzrosła o 8%. 
Ważnym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych są również kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (Białoruś, Ukraina, Rosja). Wartość eksportu do tych państw wyniosła w 2012 r. około 1,8 mld euro i w odniesieniu do analogicznego okresu 2011 r. wzrosła aż o 1/3. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu jabłek, mięsa wieprzowego oraz produktów mleczarskich. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 11,5% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych, dla porównania w tym samym okresie 2011 r. udział ten był mniejszy i wyniósł 9,9%. W całym 2011 r. sprzedaż do państw WNP była na poziomie ponad 1,5 mld euro.

opr. (oko) 
 

Główne kierunki i pozycje eksportowe

  • mięso drobiowe do: Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Francji; 
  • produkty mleczarskie do: Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Włoch, Holandii, Federacji Rosyjskiej; 
  • mięso wołowe do: Włoch, Holandii, Turcji, Republiki Federalnej Niemiec; 
  • mięso wieprzowe do: Białorusi, Japonii, Ukrainy, Republiki Czeskiej, Włoch; 
  • czekolada i wyroby spożywcze zawierające kakao do: Wielka Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Federacji Rosyjskiej; 
  • herbatniki, wafle, chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka do: Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Węgier; 
  • soki owocowe (głównie sok jabłkowy) i soki warzywne do: Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii; 
  • owoce zamrożone (głównie maliny, truskawki i wiśnie) do: Republiki Federalnej Niemiec, Holandii, Francji, Belgii.
Źródło: minrol.gov.pl