Miliony euro z UE na odbudowę po powodzi

Polska otrzyma ponad 105 milionów euro z unijnej kasy na odbudowę po powodzi. Decyzję o przyznaniu pieniędzy z Funduszu Solidarności podjęła Komisja Europejska. Teraz muszą ją jeszcze zatwierdzić unijne rządy i Parlament Europejski.

Polska zwróciła się w lipcu do Brukseli o przyznanie wsparcia, z którego chce sfinansować odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powódź – chodzi o drogi, mosty, kanalizacje, a także wodociągi. Rząd liczył przed kilkoma miesiącami na pomoc w wysokości właśnie około stu milionów euro.
Komisja Europejska, po dokładnym przeanalizowaniu strat związanych z powodzią, przystała na prośbę Warszawy i zaakceptowała wsparcie. Z tego samego funduszu pomoc, ale o wiele mniejszą niż Polska, otrzymały też Słowacja, Węgry, Czechy i Chorwacja.
Polska wystąpiła do KE o pomoc 23 lipca – po powodziach w maju i czerwcu.
Warszawa zabiegała o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Solidarności m.in. na odbudowę infrastruktury komunalnej: wodociągów, kanalizacji, dróg i mostów zniszczonych podczas tegorocznych powodzi.
Straty, jakie spowodował żywioł, oszacowano we wniosku na ponad 2,9 mld euro (łącznie ze stratami w rolnictwie), czyli więcej niż 0,6 proc. PKB za 2009 r. – warunek niezbędny, by ubiegać się w Komisji Europejskiej o sfinansowanie szkód powstałych w wyniku poważnej klęski żywiołowej.
W maju i czerwcu 2010 roku w Polsce wystąpiły silne opady deszczu, które spowodowały powodzie i osunięcia terenu w 14 z 16 województw. Poszkodowanych zostało ok. 266 tys. osób, a ok. 31 tys. ewakuowano.
Straty poniosło 811 gmin oraz około 1300 przedsiębiorstw. Łącznie uszkodzonych zostało około 80 tys. km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych. Konieczne stało si wyremontowanie 1160 km dróg krajowych, 59 mostów oraz zlikwidowanie 111 osuwisk.