Milion na inwestycje w Odnowę Wsi Świętokrzyskiej

56 świętokrzyskich samorządów otrzyma łącznie milion złotych na inwestycje w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na budowę ścieżek rowerowych, remonty ulic czy stworzenie miejsc wypoczynku.

W poniedziałek władze gmin podpisały umowy z przedstawicielami zarządu województwa na dofinansowanie projektów. Samorządy mogły ubiegać się o wsparcie w wysokości do 20 tys. zł, a refundacja wyniosła od 50 do 80% poniesionych kosztów. Wartość projektu realizowanego przez daną gminę nie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Do programu zgłoszono 86 przedsięwzięć.
Każdy z projektów był konsultowany z lokalnymi społecznościami. Np. mieszkańcy Dwikóz dzięki tym pieniądzom będą mieli miejsce do wspólnego grillowania. 

Zgłaszane do programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej projekty mogły dotyczyć urządzania ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i placów zabaw, zagospodarowania – na potrzeby rekreacji – zbiorników wodnych, porządkowania parków i skwerów, kultywowania lokalnych tradycji i dawnych zawodów, odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu oraz ich adaptacji na cele publiczne.

Program cieszy się dużą popularnością wśród samorządów, bo wspiera niewielkie zadania, ważne dla lokalnych społeczności.

(Źródło: wyborcza.pl, tvp.pl)