Miliard euro dla największych gospodarstw

Ogółem w Unii Europejskiej rolnicy specjalizujący się w produkcji roślinnej (2351 mln osób) otrzymali w 2005 r. z dopłat bezpośrednich 17736 mld euro. Natomiast rolnicy zajmujący się produkcją zwierzęcą (1647 mln osób) uzyskali 10933 mld euro.


Ogółem w Unii Europejskiej rolnicy specjalizujący się w produkcji roślinnej (2351 mln osób) otrzymali w 2005 r. z dopłat bezpośrednich 17736 mld euro. Natomiast rolnicy zajmujący się produkcją zwierzęcą (1647 mln osób) uzyskali 10933 mld euro. Bezpośrednie dopłaty, które przekazano w 2005 r. do największych gospodarstw 1 miliard euro. Tak więc 84,6% pomocy bezpośredniej trafiło do 18,5% rolników. Dwie trzecie ogółu rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie uzyskało sumy mniejsze niż 1250 euro.

(Agra Europe Weekly Friday, March 16 2007, http://www.agra-net.com) W.M.

N