Mikroorganizmy zrewolucjonizują rolnictwo i gospodarkę odpadami

Efektywne Mikroorganizmy (EM) zastosowane po klęsce tsunami w Azji – lotnictwo Tajlandii spryskało EM-ami cały obszar objęty kataklizmem – zatrzymały infekcję. W Nowym Orleanie, w Luizjanie EM-ami zlikwidowano atak pleśni na zalanych terenach po przejściu tornado. Także polskie doświadczenia zapowiadają rewolucję w rolnictwie i w gospodarce odpadami.

O praktycznym wykorzystaniu mikroorganizmów będzie można się dowiedzieć podczas seminarium Probiotechnologia w rewitalizacji środowiska – mechanizmy działania: nauka i praktyka”, zorganizowanego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

EM-y to m.in. bakterie kwasu mlekowego czyli naturalne sterylizatory oraz promieniowce czyli naturalne antybiotyki. Jako pierwszy badania zapoczątkował Japończyk, prof. Teruo Higa. Wpływ EM-ów na przywracanie równowagi w środowisku i wzrost plonów w produkcji roślinnej jest cały czas badany. W Polsce praktyczne badania prowadzone są od 9 lat. Efekty są rewelacyjne. Prof. dr hab. Zenon Schneider, niekwestionowany autorytet i prekursor zastosowania tej technologii w Polsce, przeprowadził pierwsze doświadczenie z zastosowaniem EM-ów. Oczyścił ścieki w zbiorniku z gnojowicą, z którego pompy nie były w stanie usunąć nagromadzonego osadu grubości prawie 1 m. Po wprowadzeniu do zbiornika EM-ów osad uległ całkowitemu rozkładowi.

Z badań prof. Z. Schneidera wynika też, że gleba nasycona pożytecznymi mikroorganizmami chroni rzepak przed niskimi temperaturami. Laboratoryjne doświadczenia prof. Schneidera dowiodły, że rośliny chronione tymi bakteriami mogą przetrwać nawet cztery lata. W wyniku oddziaływania pożytecznych mikroorganizmów, w rzepaku zostaje wytworzony specjalny cukier – trechaloza, który działa jak antyfreeze, czyli środek chroniący komórki roślin przed przechłodzeniem.

Polskie konopie w wyniku zastosowania pożytecznych mikroorganizmów w 4 miesiące mogą wyrosnąć na wysokość czterech metrów. Taki przyrost masy wynika z wchłaniania olbrzymich ilości dwutlenku węgla, niezbędnego roślinom w procesie fotosyntezy, a jednocześnie zabójczego dla ludzi. Wykorzystanie praktyczne tego zjawiska to sianie konopi na podłożu zasilanym pożytecznymi mikroorganizmami w strefach o dużych emisjach dwutlenku węgla (CO2). To zjawisko można wykorzystać do zmniejszania efektu cieplarnianego, na który wpływ ma zwiększona emisja CO2 do atmosfery.

Profesor Schneider dowiódł, że pożyteczne mikroorganizmy immunizują rośliny, czyli szczepią je, czyniąc odpornymi na działania czynników niekorzystnych, np. patogenów. Po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów wzrasta na przykład odporność roślin na mszyce.

Stosowana dotychczas probiotechnologia według metody KWADRANT-EkosystemEM skutecznie usuwa zapachy gnojówki, obornika i ścieków bytowych w gospodarce komunalnej oraz rewitalizuje wodę. Tworzy to warunki do optymalnego wykorzystania zasobów wodnych, a przez to ograniczania potrzeby nawadniania. Dowiedziono, że po zastosowaniu biotechnologii metodą KWADRANT-EkosystemEM nastąpiła poprawa bilansu wodnego i materii organicznej w glebie. Technologia ta z powodzeniem jest wykorzystywana także w niektórych gospodarstwach rolnych SGGW, np. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory.
Seminarium “Probiotechnologia w rewitalizacji środowiska – mechanizmy działania: nauka i praktyka”, odbędzie się 9 kwietnia 2010 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166, w Sali Senatu Pałacu Rektorskiego. Rozpoczęcie konferencji o godz. 14.00 (wstęp wolny, bez wcześniejszej rejestracji). W seminarium wezmą odział międzynarodowe sławy z dziedziny probiotyki: Matthew Wood – prezes SCD Probiotics LLC Kansas City USA, autor kompozycji probiotycznych mikroorganizmów oraz Dr Sivaram Pillai – dyrektor ds. rozwoju SCD Probiotics USA.

Program seminarium:
14:00-14:05 Powitanie
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski,
-Prorektor ds. Rozwoju SGGW
14:05-14:10 Wprowadzenie
Mgr inż. Stanisław Kolbusz,
-Prezes Stowarzyszenia EkosystEM – Dziedzictwo Natury
14:10-14:15 Otwarcie seminarium
Dr inż. Czesław Siekierski,
-Eurodeputowany
14:15-14:50 Matthew Wood
-Prezes SCD Probiotics LLC Kansas City, USA,
-autor kompozycji probiotycznych mikroorganizmów
“Probiotechnologia SCD – mechanizmy działania”.
14:50-16:00 Komunikaty, doniesienia:
Prof. dr hab. Zenon Schneider UP im A. Cieszkowskiego w Poznaniu “Podstawy molekularne obserwowanych zjawisk funkcjonowania współpracujących ze sobą kompozycji pożytecznych mikroorganizmów (nazywanych efektywnymi mikroorganizmami). Wnioski dla praktyki oraz postulaty analiz i badań”.
Dr inż. Wiesław Denisiuk “Ekolog” ZEC w Zielonkach, mgr inż. Bronisław Szembowski Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Agro Pool Kmiecin– “Zalety precyzyjnej produkcji rolniczej w aspekcie biotechnologii pożytecznych mikroorganizmów”
Dr Krzysztof Jóźwiakowski, Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego“, UP w Lublinie Zastosowanie probiotycznych mikroorganizmów według metody KWADRANT-EkosystEM do oczyszczania wód i ścieków – dotychczasowe doświadczenia oraz perspektywy przyszłych badań”.
Prof. dr hab. Krzysztof Czernaś – Zakład Ekologii Ogólnej, UP w Lublinie – “Wstępne wyniki badań nad renaturalizacją wód w małym zbiorniku wodnym przy zastosowaniu Metody KWADRANT-EkosystEM”.
Prof. dr hab. Andrzej Kulig, mgr inż. Radosław Bartczak – Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej – informacja nt. realizacji pracy: “Ocena skuteczności likwidacji odorów przy zastosowaniu kompozycji pożytecznych mikroorganizmów Metodą KWADRANT-EkosystEM”.
Dr hab. Piotr Konieczny Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Katedra Zarządzania Jakością Żywności UP im A. Cieszkowskiego w Poznaniu, mgr inż. Dyrektor ds. Technicznych MPWiK Błonie sp. z o.o. “Zastosowanie Metody KWADRANT-EkosystEM do obróbki osadu ściekowego wmiejskiej oczyszczalni ścieków w Błoniu”.
Prof. dr hab. Leszek Kordas Katedra Kształtowania Agroekosystemów UP we Wrocławiu “5 schematów badań i obserwacji z udziałem Emów”. Dr Jacek Wereszczaka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Szczecin “Reakcja żyta ozimego na biostymulator zastosowany w formie Ema”.
Dr Jarosław Bojarczuk – IHAR Smolice “Uprawa zbóż z użyciem pożytecznych mikroorganizmów”.
Prof. dr hab. Ewa Solarska Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka iTowaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie “ProBio-Original PlusTM w ochronie chmielu”.
Prof. dr hab. Szymon Dziamba, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, UP wLublinie “Doświadczenia z ProBio-Original® – Rola światła i Ema w produkcji roślinnej”.
Dr inż. Wojciech Stępień, mgr inż. Marian Korc Katedra Nauk o Środowisku Glebowym Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW “Wpływ kompozycji pożytecznych mikroorganizmów na wartość nawozową kompostów”.
16:00-17:15 Dyskusja
17:15-17:30 Podsumowanie –
Mgr inż. Sławomir Gacka – Dyrektor Instytutu Technologii Mikrobiologicznych SE-DN (w organizacji)
Mgr inż. Andrzej Grzyb – Eurodeputowany
Mgr inż. Stanisław Kolbusz – Prezes Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności