Mięso drożeje

W drugim tygodniu lutego (9-15.02) w zakładach monitorowanych przez MRiRW więcej płacono za żywiec wieprzowy, wołowy i kurczęta. Trochę mniej ,niż tydzień wcześniej, płacono za indory.

Wydaje się, że najbardziej na osłabieniu złotego zyskują producenci bydła rzeźnego i zakłady eksportujące wołowinę. Ceny zakupu bydła zaczęły wyraźnie rosnąć w połowielistopada a od połowy stycznia tempo wzrostu cen jeszcze przyspieszyło. Podczas gdy w pierwszej połowie stycznia cena bydła była przeciętnie o 7% wyższa w relacji rocznej,obecnie jest już o 14% wyższa. W pierwszym okresie ceny rosły przeciętnie tygodniowo o 4 grosze, a w drugim okresie ponad 7 groszy na tydzień. Ostatnio szybszy wzrostcen notowano tuż po wejściu Polski do UE. W rezultacie rosną ceny bydła na targowiskach.
Według danych MRiRW w omawianym tygodniu cielęta na targowiskach przeciętnie kosztowały 8,6 PLN/kg w porównaniu z 8,2 PLN/kg w połowie stycznia. Jednakże cielęta są tańsze niż przed rokiem – wynika to prawdopodobnie z mniejszego zapotrzebowania ze strony eksporterów. Ceny młodego bydła opasowego (5,00 PLN/kg) i wybrakowanych krów (3,31 PLN/kg) są wyższe niż rok temu odpowiednio o 2 i 4%.

dla Wrp.pl Tomasz Kodłubański