Mięso dobrze oznaczone

Od soboty, 13 grudnia weszły w życie nowe przepisy, które zobowiązują producentów mięsa i jego przetworów do odpowiedniego znakowania i etykietowania swoich produktów.

Od soboty, 13 grudnia 2014 roku weszły w życie przepisy dotyczące etykietowania mięsa i przetworów mięsnych, wymuszając na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nich. W Polsce tego samego dnia weszła również w życie nowelizacja ustaw o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z  dnia 21 grudnia 2000 r. oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Ma ona na celu m.in. wykonanie wspomnianego rozporządzenia.
Dlatego też w środę, 10 grudnia 2014 r., w hotelu Marriott odbyła się konferencja szkoleniowa „Znakowanie mięsa i jego przetworów w świetle rozporządzenia nr 1169/2011”.

Tematem przewodnim szkolenia były zmiany dotyczące etykietowania mięsa i przetworów mięsnych, które weszły w życie 13 grudnia 2014 r.
Radca prawny, Piotr Włodawiec wygłosił wykład w zakresie: „Odpowiedzialności za naruszenia związane z oznakowaniem mięsa i jego przetworów”. W trakcie wykładu, uczestnicy szkolenia dowiedzieli się: w jaki sposób właściwie określać nazwy artykułu rolno-spożywczego i jego oznakowania, różnice pomiędzy artykułem spożywczym zafałszowanym, a wprowadzającym w błąd, zasadach przeprowadzania kontroli artykułów rolno-spożywczych, sankcjach za naruszenia związane z jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, zasadach nakładania kar pieniężnych przez organy kontroli oraz odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów dotyczących znakowania produktów żywnościowych.
Renata Struzik, za: Prokurent Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów