Miesięczna prognoza amerykańskiego ministerstwa rolnictwa

Miesięczna prognoza amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa z dnia wczorajszego dotycząca produkcji, spożycia, i zapasów końcowych na rok zbiorów 2005/06 nie zawiera żadnych niespodzianek, i należy ją traktować jako neutralną. Decydującą sprawą dla rynku w chwili obecnej jest pogoda i prognozy na przyszłość. N

Problemy z lodem na Morzu Czarnym i na wielu europejskich wewnętrznych drogach wodnych zapewniają w chwili obecnej dobry popyt na dobrej jakości pszenicę UE. Niemiecki rynek pszenicy konsumpcyjnej był w ciągu ostatniego tygodnia bardziej stały w nadziei na to, że rosnący US$ i dalsze problemy z lodem na Morzu Czarnym mogłyby przygotować drogę na większy eksport na Środkowy Wschód.

Rynek wspiera też obawa przed znacznymi szkodami spowodowanymi mrozem w Europie Środkowej i Wschodniej, zmartwienie, że powtórzy się zeszłoroczna susza w Hiszpanii, Portugalii i południowo-zachodniej Francji, a także troska o zbyt małe opady w niektórych najważniejszych pszenicznych obszarach USA.

Po stronie popytu Indie po raz pierwszy od 1999 roku rozpisały ofertę przetargową na zakup 500.000 ton pszenicy bez cła importowego z dostawą na luty/maj 2006, a Irak zapowiedział ofertę przetargową za zakup 1 mln ton pszenicy z dostawą w pierwszym półroczu 2006. Egipt właśnie zawarł kontrakt z Australią i Francją na zakup 240.000 ton pszenicy.

UE sprzedała wczoraj 410.000 ton pszenicy z wolnego rynku (dopłata 3,00 euro za tonę) i z magazynów interwencyjnych do krajów trzecich, a Francja zapewniła sobie zamówienie na 60.000 ton pszenicy do Egiptu. UE sprzedała także 118.000 ton jęczmienia z wolnego rynku (dopłata 2,95 euro za tonę) i z magazynów interwencyjnych do krajów trzecich.

Sprzedaż z magazynów interwencyjnych odbywa się nadal przede wszystkim z Niemiec i Francji, natomiast ani jeden kilogram nie ubywa z ciężkich logistycznie i otoczonych tylko lądem magazynów interwencyjnych na Węgrzech. Obecnie zgłoszono łącznie 7.250.000 ton pszenicy, jęczmienia i kukurydzy do interwencji w tym roku zbiorów, z czego same tylko Węgry objęły 3.775.000 ton.

Z wyżej wymienionych przyczyn rynek pszenicy konsumpcyjnej w UE stabilizował się w ostatnich tygodniach. Jednakże tylko pszenica wysokiej jakości z wysoką zawartością białka cieszy się dobrym wzrostem cen. U nas w kraju cena pszenicy FOB Wyspy i cena pszenicy dostarczanej na Jutlandię w zasadzie nie zmieniała się od połowy listopada ubiegłego roku. Cena jęczmienia paszowego w naszym kraju i w UE jest dziś nawet niższa niż na początku listopada. Miesięczne wzrosty przepadły.

Pozdrowienia
grupa zbożowa dlg