Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

15 października na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji 62/136 z dnia 18 grudnia 2007 roku.

W swej rezolucji ONZ zachęca państwa członkowskie, by przy współpracy z jej agendami i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary wiejskie.

Kobiety reprezentują obecnie ponad 35 % siły roboczej w rolnictwie Unii Europejskiej . W ciągu ostatnich lat stały się one bardziej przedsiębiorcze i cieszą się większym prestiżem. To wzmacnia ich pozycję w ujęciu społecznym i ekonomicznym, a także pozwala uczynić z rolnictwa sektor bardziej dynamiczny i innowacyjny. Istnieje jednak wiele aspektów, które wymagają poprawy, ponieważ w dalszym ciągu 43 % nieopłacanych pracowników w rolnictwie to kobiety, przy czym 26 % z nich o właścicielki gospodarstw.

Zdaniem Copa Cogeca decydenci muszą, więc zagwarantować, że praca rolniczek zostanie odpowiednio oceniona i doceniona zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Należy zaprzestać postrzegania pracy tych kobiet, jako wolontariatu, co nadal ma miejsce w niektórych państwach członkowskich. Bez ubezpieczeń społecznych kobiety pozostaną niewidoczne, szczególnie te, które nie są właścicielkami gospodarstw.

Wszystkim rolniczkom, mieszkańcom wsi Redakcja Wiadomości Rolniczych Polska życzy dużo szczęścia, radości, uśmiechu, mnóstwa wiary, wytrwałości, siły i samych przyjemnych i spokojnych dni.