Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Dziś tj. 15 października obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Ustanowiony został w 2007 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w celu podkreślenia kluczowej roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie.

W rezolucji podkreślono, że na wielu obszarach kobiety zajmują się uprawą i hodowlą, zapewniają żywność, wodę i opał dla swoich rodzin, opiekę dzieciom, osobom starszym i chorym.

Kobiety także dywersyfikują źródła dochodów poprzez prowadzenie działalności pozarolniczej np. handlu, przyczyniając się w ogromnej mierze do osiągniecia zrównoważonego rozwoju. Ich praca jest znaczącym wkładem w osiąganiu dobrobytu na szczeblu lokalnym i narodowym. Pomimo tego, jak podkreślał w przesłaniu z okazji tego święta sekretarz generalny ONZ wiejskie kobiety cierpią z powodu ubóstwa, dyskryminacji, przemocy i braku bezpieczeństwa. Według wszystkich wskaźników sytuacja kobiet zamieszkujących obszary wiejskie jest gorsza niż mężczyzn, a także kobiet i mężczyzn mieszkających w miastach, co jest sprzeczne z zasadami równości płci i równości ludzi.

Źródło: ONZ

Opracował: Samuel Skrzysz