Międzynarodowa Konferencja z okazji 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Dwudniowa konferencja (17-18 czerwca 2015) przy ul. Słowackiego 17, odbędzie się z okazji 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ma być to wydarzenie naukowo-dydaktyczne, którego głównym tematem będzie “Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej” połączona z „Sesją młodych naukowców”.

Program konferencji

17.06.2015 (ul. Słowackiego 17)
 
900 – 1000    Rejestracja uczestników (ul. Słowackiego 17)
1000 – 1010  Otwarcie Sesji młodych naukowców
1010– 1025   US and Polish Educational Partnerships: Mutual Benefits for Institutions, Faculty and Students – Prof. Barry Lambert, Terleton State University, USA
1025– 1040   An introduction to life and work at the University of Debrecen in Hungary – Prof. Peter Balogh, University of Debrecen, Hungary
1040– 1105   Clermont-Ferrand, France: from Volcanoes to University and Research – Prof. Jean-Marc Lobaccaro, Université Blaise Pascal, France
1105– 1120   Phytotoxic activity of extract from fungus Macrolepiota konradii – Łukasz Łopusiewicz, ZUT w Szczecinie         
1120– 1135   Role of anaerobic digestion in sanitization of  pig slurry in agricultural biogas plant  in West Pomerania, Poland – Michał Grudziński, ZUT w Szczecinie
1135– 1150   Assessment of decolorisation efficiency of synthetic dyes by the Trametes multicolor isolated from the area Wkrzańska Forest – Agata Wasak, ZUT w Szczecinie
1150-1205    Phosphorus distribution with depth across three land   managements under dairy waste effluent application Amber Hardy, Donald G. McGahan, Tarleton State University; Texas A&M AgriLife Research, USA
1205-1215    Immobilization of probiotic Lactobacillus strains in bacterial cellulose produced by Gluconacetobacter xylinus – Dorota Peitler, ZUT w Szczecinie
1215-1230    Functions of miRNA in mastitis – Kaja Prüffer, ZUT w Szczecinie 
1230– 1300   przerwa kawowa
1300– 1310   From Szczecin to Clermont- Ferrand = 1180 km – Nicolas Bernaud, Université Blaise Pascal, France
1310 – 1325 Comparison of the reproductive lifetime of sows in two farms from the aspect of culling reasons – Angela Soltesz, University of Debrecen, Hungary
1325 – 1340 Probiotic fermented beverages based on acid whey – Katarzyna Skryplonek,  ZUT w Szczecinie 
1340– 1355   Evaluation, on an animal model, of the effect of high fructose corn syrup on the weight gain and fat accumulation – Magda Bruszkowska, ZUT w Szczecinie 

1355  – 1410 Effect of neutralizing and disinfection agents on the hygienic quality of milk – Ewa Zastempowska, UT-P w Bydgoszczy
1410  – 1420 Immobilization of antibacterial agents on the surface of bacterial cellulose – Anna Żywicka, ZUT w Szczecinie

1420  – 1430 Evaluation of dealing with stray dogs and the analysis of associated costs – Małgorzata Bednarczyk-Szurmak,  UP-H w Siedlcach
1430 – 1445 Detection of antibiotic-resistant bacteria and their bacteriophages in pig slurry – Adrian Augustyniak, ZUT w Szczecinie
1445 – 1500 Influence of VRTN gene polymorphism on production traits in polish pigs – Aleksandra Dobrowolski, Christian Hemptenmacher, University of Applied Science, Bremen, Germany
1500 – 1510 Mass loss and changes in the chemical composition of meat from fallow deer (Dama Dama I.) Bulls packed in vacuum and in an atmosphere of 40% CO2 + 60% N2 during the cooling storage Natalia Piaskowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
1510 – 1515 Zakończenie sesji
 
18.06.2015 – konferencja naukowa (ul. Słowackiego 17)
 
900   – 1000  – Rejestracja Uczestników
1030 – 1130  – Uroczystości jubileuszowe
                – otwarcie uroczystości
                – występ Chóru Kameralnego ZUT w Szczecinie pod dyrekcją profesor – Iwony Wiśniewskiej-Salamon
                – wystąpienie JM Rektora ZUT prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożyckiego
                – wykład „Wydział – historia i dokonania” – dziekan prof. dr hab. Jan Udała
                – odznaczenia medalem JM Rektora ZUT w Szczecinie
                – wystąpienia okolicznościowe
1130  – 12 00 – przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy „W siodle do niepodległości”
1200  – 1330 – referaty plenarne:
                  – prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska „Rtęć a środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”
                  – prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, dr h.c.,  prof. dr hab. Eugeniusz  Herbut „Rola ochrony zasobów genetycznych zwierząt w warunkach zrównoważonego rolnictwa”
                  – prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c., prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, dr h.c. „Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce i na świecie”
                  – prof. dr hab. Stakh O. Vovk – Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Zachodniej Ukrainie na tle doświadczeń Polski
1330 – 1400 – prezentacja firm współpracujących z Wydziałem i sponsorów konferencji
1400  – 14 15 – podsumowanie i zakończenie konferencji