Microstar PZ – sposób na stabilne i wysokie plony kukurydzy

Fosfor w uprawie kukurydzy jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada za proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest, aby był on dostępny dla roślin kukurydzy od momentu kiełkowania. Często jednak w okresie wschodów i początkowego wzrostu kukurydzy jest zimno, występują nawet wiosenne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu.

Następują wówczas zaburzenia w jego pobieraniu w następstwie czego roślinom brakuje energii do syntezy chlorofilu, a efektem tego są fioletowo-antocyjanowe liście. Pobieranie fosforu jest bardzo uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.

Drugim składnikiem bardzo ważnym w uprawie kukurydzy jest cynk. Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin, kiedy różnicują się wszystkie organy kukurydzy i ich parametry – potencjalna wysokość roślin, długość kolby, liczba okółków i ilość rzędów ziarna w kolbie i tym podobne bardzo ważne dla wielkości plonowania. Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów kukurydzy w cynk zwiększa odporność roślin na niskie temperatury oraz poprawia wykorzystanie azotu. Dlatego też proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ wraz z siewem nasion. Microstar PZ zawiera 10%N, 40%P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Nawóz ten ma postać mikrogranulatu (0,5-1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie – 1 kg nawozu zawiera ok. 1.000.000 mikrogranulek nawozu. Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych, dzięki czemu jest dostępny dla roślin w 100% niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych – metioniny, cysteiny i tryptofanu. Dlatego też jest ona niezbędna do właściwego wykorzystania nawozów azotowych. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne – suszę, chłody, nadmiar lub brak wody oraz warunki glebowe – kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

Rząd ziarna (np. kukurydza, burak cukr. ok. 100 tys. szt./ha)
– nawóz NPK np 6-20-28 lub 15:11:22 itp.
– dawka 600 – 800 kg/ha
– bardzo niski współczynnik absorpcji P205

– lokalizacja: na 5 cm od rzędu ziarna
– nawóz NP 18:46, dawka 100 kg/ha
– 100 000 granulek/ha = 1 granula /ziarno
– współczynnik absorpcji P205 = 20%
– lokalizacja w rządek siewny
– dawka 20 kg/ha
– 1 000 000 granulek /kg = 200 granulek /ziarno
– bardzo wysoki wspólczynnik absorpcji fosforu bliski 100%
Na całą powierzchnię pola NPK
Zlokalizowane: granule NP
Współrzędnie: mikrogranule

Przy zakupie nawozu Microstar PZ istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia lub kupna precyzyjnego dozownika do nawozu firmy Delimbe. Dozownik ten jest prosty w montażu na siewniku. Posiadamy dozowniki 4- i 6-rzędowe.
Microstar PZ jest powszechnie stosowany przez producentów kukurydzy i buraków cukrowych w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, dzięki czemu uzyskują oni wysokie i stabilne plony.
Szczegółowych informacji nt. technologii nawożenia kukurydzy nawozem Microstar PZ udzielają:
Marcin Dębiński – 509/165-927
Piotr Murat – 502/352-750
Mariusz Kaliszewski – 695/946-196

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności