Metaltech Gazelą Biznesu 2013

Metaltech znalazł się ponownie w elitarnym gronie Gazel Biznesu 2013 r. Ranking tworzony corocznie przez redakcję „Pulsu Biznesu” wyróżnia najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy z całego kraju.

Zakład Mechaniczny METALTECH to spółka założona 1 kwietnia 1992 roku. Należy do czołówki polskich producentów maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Produkuje przede wszystkim różnego rodzaju przyczepy oraz maszyny do pobierania, przyrządzania i zadawania pasz. Odbiorcami tych urządzeń są klienci krajowi i zagraniczni. Ponadto produkuje również maszyny szkółkarskie i leśne oraz konstrukcje stalowe na zlecenie różnych firm krajowych i zagranicznych.
Dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom zakład zatrudnia na chwilę obecną ok. 290 osób. Posiada własne biuro konstrukcyjne oraz bogaty, zmodernizowany park maszynowy, wypalarki laserowe, roboty spawalnicze i maszyny sterowane numerycznie.Wszystkie elementy metalowe są dokładnie oczyszczane w procesie śrutowania, następnie pokrywane lakierami proszkowymi lub pokrywane lakierami metodą natryskową. Z kolei nad poprawnością techniczną wyrobów czuwa wykwalifikowane biuro konstrukcyjne, które do pracy nad produktami wykorzystuje techniki komputerowe.
ZM Metaltech najsilniej czuje się w segmencie przyczep trójstronnego wywrotu, gdzie niewątpliwie jest niekwestionowanym liderem.
Firma kontynuuje budowę drugiego zakładu, na działce o powierzchni ponad 20 ha powstaną w pierwszym etapie: budynek administracyjny oraz hale produkcyjno-magazynowe wraz z pełnym układem drogowym.
(mat)