Mazowiecki konkurs serów zagrodowych

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem  Doradztwa Rolniczego w Warszawie organizuje drugą już edycję Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych.

Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo. Pierwszy etap to eliminacje okręgowe odbywające się w poszczególnych Oddziałach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Drugi etap to finał wojewódzki odbywający się w Warszawie, dla zwycięzców etapu okręgowego. Konkurs, zgodnie z regulaminem, obejmie dwie kategorie produktów w zależności od użytego surowca.

Finał wojewódzki, podczas którego wyłonieni zostaną laureaci II edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych zaplanowano na 7 grudnia 2017 roku w  w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Natomiast uroczysta Gala Konkursu przewidziana jest na połowę grudnia.

Źródło: MODR