Materiał siewny

Agencja Rynku Rolnego informuje na stronie internetowej, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia 2010 r. do 15 lipca 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania ww. dopłat dostępne będą w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.
Obecnie zamieszczone na stronie internetowej “Warunki uzyskania dopłaty….” dotyczą wniosków składnych od 18 lipca do 16 sierpnia 2009 r. i przeznaczone są wyłącznie dla tych producentów rolnych, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny zakupiony lub wydany z magazynu w okresie od 1 czerwca do 14 lipca 2009 r.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

  • 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych
  • 160 zł – w przypadku roślin strączkowych
  • 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w
rolnictwie, w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat obrotowych, łączna kwota
pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro, wliczając w to
dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.