Materiał siewny z dopłatą

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany mogą od 15 stycznia 2010 roku ubiegać się w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. ARR przypomina, że w 2010 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłat.

Od 15 stycznia 2010 r. będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.):
•zbóż ozimych,
•zbóż jarych, s
•roślin strączkowych,
•ziemniaka,
•mieszanek zbożowych i pastewnych.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

•100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
•160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
•500 zł – w przypadku ziemniaków.

Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

•150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
•80 kg – w przypadku pszenicy mieszańcowej;
•130 kg – w przypadku żyta populacyjnego;
•80 kg – w przypadku żyta syntetycznego;
•60 kg albo 1,7 jednostki siewnej- w przypadku żyta mieszańcowego;
•130 kg – w przypadku jęczmienia;
•150 kg – w przypadku pszenżyta;
•150 kg – w przypadku owsa;
•150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
•200 kg – w przypadku grochu siewnego;
•80 kg – w przypadku wyki siewnej;
•270 kg – w przypadku bobiku;
•2000 kg – w przypadku ziemniaka;
•140 kg – w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-12.

Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis oraz formularze wniosków dostępne są na stronie ARR.