Materiał siewny – wnioski od 15 kwietnia

Od 15 kwietnia do 15 czerwca można składać już wnioski w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału siewnego.

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie obejmują materiał siewny dla:
– zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),
– zbóż jarych (wysianych w 2009 r.),
– mieszanek zbożowych sporządzonych z roślin zbożowych objętych systemem dopłat,
– mieszanek pastewnych gatunków objętych systemem dopłat z wyłączeniem materiału siewnego ziemniaka,
– roślin strączkowych (wysianych w 2009 r.),
– ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.).

ARR zwraca się z prośbą o przestrzeganie wyznaczonego okresu składania dokumentów i zaniechanie ich składania przed początkiem najbliższego terminu, tj. 15 kwietnia 2009 r.

E.G./WRP
na podst. ARR