Materiał siewny – wnioski do 15 lutego

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 15 lutego 208 roku upływa termin składnia wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Do dnia 28 stycznia 2008 roku Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego przyjęły 5 600 wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Najwięcej wniosków złożono w województwie wielkopolskim (1 145), kujawsko-pomorskim (930) i dolnośląskim (816), najmniej wniosków wpłynęło do Oddziałów Terenowych ARR w województwach: małopolskim (36), podkarpackim (62) i śląskim (68). Do chwili obecnej Agencja Rynku Rolnego wydała 3 200 decyzji o wypłacie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
br>

opr. MS
Wrp.pl
źródło: ARR