Maszyny za unijne pieniądze

Rolnicy ubiegający się o pomoc finansową na Modernizację gospodarstw rolnych” chcą inwestować głównie w zakup maszyn i urządzeń – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze złożonych w 2007 i 2009 roku wniosków o przyznanie pomocy wynika, że rolnicy planowali wydać na ten cel około 9,8 mld zł. W tym roku zamierzają wydać kolejne 5 mld zł.”

ARiMR może dofinansować do 60% poniesionych przez rolników kosztów, lecz nie więcej niż 300 tys. zł. Do tej pory ponad 13 tys. rolników podpisało umowy na takie dofinansowanie. Spośród nich ponad 10 tys. zrealizowało już w całości lub części zaplanowane inwestycje i złożyło wnioski o płatność na kwotę ponad 1,1 mld zł. ARiMR przekazała ponad 6 tys. rolników wsparcie finansowe w łącznej wysokości około 650 mln zł.

W pierwszym naborze wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych”, przeprowadzonym w 2007 r., ponad 16,7 tys. rolników, spośród ponad 18,3 tys., ubiegało się o dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń. Na takie inwestycje zamierzali przeznaczyć około 4,9 mld zł. ARiMR zaczęła podpisywać umowy o przyznaniu takiej pomocy na “Modernizację gospodarstw rolnych” w IV kwartale 2008 r., po otrzymaniu pełnej akredytacji na to działanie.

W tym roku do Oddziałów Regionalnych ARiMR rolnicy złożyli bezpośrednio lub przesłali pocztą blisko 25 tys. wniosków na “Modernizację gospodarstw rolnych”. Z pierwszych analiz tych wniosków wynika, że ponad połowa z nich dotyczy zakupu maszyn, ciągników i urządzeń rolniczych, na łączną kwotę blisko 5 mld zł. Agencja rozpoczęła już podpisywanie umów z rolnikami, którzy złożyli wnioski na modernizację gospodarstw w naborze przeprowadzonym pomiędzy 21 a 28 kwietnia 2009 r. Do 10 lipca br. umowy takie zawarte zostały z kilkudziesięcioma beneficjentami. Wnioski złożone w tegorocznym naborze są dużo lepiej przygotowane niż te składane w 2007 roku, dlatego możliwa jest ich szybsza obsługa. Ponadto dodatkowa grupa pracowników skierowana w OR ARiMR do rozpatrywania tych wniosków daje gwarancję, że liczba umów podpisywanych w beneficjentami ubiegającymi się w br. o wsparcie z tego działania będzie sukcesywnie wzrastała, a to w przypadku inwestycji w gospodarstwa wpłynie na wzrost popytu na sprzęt rolniczy.

Inwestycje rolników w zakup maszyn i urządzeń rolniczych są kontynuacją trendu, który pojawił się już w latach 2004 – 2006 przy wdrażaniu Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego rozwój i unowocześnianie rolnictwa. Z tego programu skorzystało blisko 21 tys. rolników, a spośród nich ponad 80% inwestowało w zakup sprzętu rolniczego. Beneficjentom, którzy ubiegali się o pomoc na “Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Agencja wypłaciła z “SPO Rolnego” ponad 2 mld zł. Kwota ta stanowi blisko jedną trzecią wszystkich środków wydanych przez ARiMR z tego programu.