Masz przynajmniej 1 świnię? Musisz ją zarejestrować!

Każdy rolnik utrzymujący świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada oraz prowadzić księgę rejestracji świń.

Przez ostatnich 10 lat w Polsce było stosowane odstępstwo w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię, według którego rolnicy nie mieli obowiązku rejestrowania siedziby stada i prowadzenia księgi rejestracji świń.

Jednak pod koniec lutego Komisja Europejska postanowiła uchylić zapis, dzięki któremu stosowane było ww. ustępstwo. Miało to związek, m.in. z audytem przeprowadzonym przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej w Polsce w 2014 r. w celu oceny wdrożenia kontroli zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Ministerstwo rolnictwa przypomina, że w odniesieniu do produkcji mięsa świń przeznaczonego na użytek własny stosuje się przepisy, zgodnie z którymi m.in. należy co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju oraz poddać mięso badaniu na obecność włośni.

Źródło: MRiRW