Masz problem z odroczeniem spłaty kredytu?

Zwróć się z tym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30. września 2014 r. wprowadziło pomoc w postaci zawieszenia spłaty kredytu na okres 2 lat oraz przejściowego finansowania przez ARiMR w tym okresie odsetek za kredytobiorcę. Nowe przepisy zmieniły zasady udzielania kredytów, a także na ich podstawie zawarto z zainteresowanymi bankami aneksy do umów o współpracy.

I wszystko by było dobrze, gdyby nie fakt, że nie wszystkie banki wiedzą o powyższym rozporządzeniu i wprowadzonych nowych zasadach. W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w tej sprawie oraz z uwagi na napływające do ARiMR informacje ze strony kredytobiorców oraz organizacji rolniczych o niewiedzy banków, agencja zwróciła się do wszystkich central banków współpracujących o jak przekazanie i rozpropagowanie w podległych jednostkach informacji o istniejących możliwościach pomocy w obsłudze kredytów.
Jeśli tylko spotkają się Państwo z sytuacją, że w danym oddziale banku pojawił się problem z zastosowaniem regulacji związanych z możliwością zawieszenia spłaty kredytu, prosimy o poinformowanie o tym agencji.

Renata Struzik, źródło: KRIR