Masz działkę rolną z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa? Złóż oświadczenie

Wszyscy rolnicy, którzy we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) na rok 2016 zadeklarowali działki rolne położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinni złożyć w ARiMR oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do tych działek. Czasu na to pozostało niewiele, bo tylko do 31 sierpnia 2016 roku.

Od 2016 roku bowiem ww. płatności przysługują rolnikowi do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa tylko pod warunkiem, że posiada on do tej działki tytuł prawny.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ARiMR w zakładce „Pobierz wniosek/2016 – Wniosek o przyznanie płatności” (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/04_05_2016/Oswiadcz…).

Źródło: ARiMR