Masło coraz tańsze

Ceny masła zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej spadają.

W dniu 26. kwietnia 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 3,09 EUR/kg i była o 5,3% niższa niż przed miesiącem. Najwięksi producenci i eksporterzy wciąż dostarczają znacznie więcej tego produktu, niż przed rokiem, a umocnieniu notowań cen nie sprzyja ograniczony popyt z Chin i nałożone przez Rosję embargo. Dodatkowo, zniżki cen masła w UE to również efekt zniesienia kwot mlecznych. W związku z tym, oczekiwane są wyższe dostawy eksportowe przetworów mlecznych, w tym masła.
W kwietniu unijne ceny masła wciąż znajdowały się znacznie poniżej poziomu z analogicznego okresu 2014 roku (-12,66%). W tym okresie, ceny w Polsce (trzeciego największego producenta masła w UE) były nieco niższe, niż unijna średnia – 3,01 EUR/kg, a więc o 7,95% niższym niż przed miesiącem (w ujęciu PLN odnotowano 10,4% zniżkę w skali miesięcznej do 12,03 PLN/kg). Stawki te były o niemal 22,2% wyższe od ceny interwencyjnej i o 2,6% niższe od średniej ważonej dla całej UE, w związku z czym ten tłuszcz z Polski jest konkurencyjny we Wspólnocie, a to państwa UE są głównymi partnerami w wymianie handlowej masłem.

Na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tego tłuszczu obecnie utrzymują się na poziomie nieco wyższym niż w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta ceny masła na koniec kwietnia osiągnęły poziom 3,03 EUR/kg, czyli o 2,4% niższy niż przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii zaobserwowano jeszcze bardziej dynamiczną zniżkę. Tu dnia 26 kwietnia 2015 r. ceny utrzymywały się na poziomie 3,02 EUR/kg i były na pułapie o 5,03% niższym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec ceny masła na koniec kwietnia były o ok. 14,8% niższe niż przed rokiem, w Holandii o niespełna 13,7%. W związku ze zwyżkami, jakie notowane były w ostatnich tygodniach, w przypadku cen masła w USA, obecnie przeciętna cena tony masła z Unii jest na niższym poziomie niż u jednego z największych konkurentów Wspólnoty (o 16,75%). Na podobnym jak w UE poziomie utrzymują się natomiast ceny masła eksportowanego z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii), w przeliczeniu 3,09 EUR.

Według danych KE pomimo obserwowanych w pierwszym kwartale 2015 roku spadających cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE po dwóch miesiącach bieżącego roku była na poziomie o 0,3% wyższym od tego z analogicznego okresu 2014 roku. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku eksportu masła poza UE. Tu po dwóch miesiącach 2015 roku notowany jest 2% spadek. Warto dodać, że jeszcze w 2014 roku poza granice UE wyeksportowano o 19% więcej masła niż w 2013 roku.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA