Marże młynarskie poszły w górę

Głębokie spadki cen zbóż obserwowane w lipcu i sierpniu, wpłynęły na podwyżkę marż młynarskich, co pozwoli na niewielką poprawę trudnej sytuacji branży, jak uważają analitycy BGŻ.

Notowany w ostatnich dwóch miesiącach głęboki spadek cen zbóż spowodował wzrost marż młynarskich. Skalę wzrostu ograniczają jednak nie tylko coraz niższe ceny hurtowe mąki, ale także bardzo duża przecena otrąb.
Według oficjalnych notowań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pomiędzy ostatnim tygodniem czerwca (24–30.06), a drugim tygodniem sierpnia (12–18.08) przeciętna cena, jaką płaciły młyny za pszenicę konsumpcyjną obniżyła si ę o 218 zł/t (25%) do poziomu 668 zł/t. Wprawdzie w dwóch następnych tygodniach cena drgnęła w górę, jednak jej poziom nadal jest znacznie niższy niż na wiosnę tego roku (932 zł/t) i przed rokiem w sierpniu (917 zł/t). Ostatnio poziomy cen porównywalne do obecnych notowano trzy lata temu.
Wraz ze spadkami cen zbóż następują dosyć szybkie obniżki cen hurtowych mąki. O ile w ostatnim tygodniu czerwca tona mąki pszennej piekarniczej typu 500 sprzedawanej luzem kosztowała lekko ponad 1230 zł, to w drugim tygodniu sierpnia już tylko 1090 zł. Oznacza to spadek o 11%. Podobne w skali spadki zanotowano również w przypadku innych rodzajów mąki pszennej piekarniczej. Nieco mniejsze były obniżki cen mąki detalicznej.
Na poziom marży młynarskiej wpływają w dużym stopniu również ceny sprzedaży otrąb, które w ostatnich tygodniach spadały znacznie szybciej niż ceny mąki, a nawet ceny… ziarna, jak podkreślają eksperci rynkowi.
(EG, BGŻ, MRiRW)