Martin & Jacob: Rynek przyczep ze wzrostami

W marcu odnotowano rejestrację 438 przyczep rolniczych. To wynik o 67% wyższy od lutowego. Sprzedaż wzrosła również o 24% w ujęciu rocznym. W pierwszym kwartale zarejestrowano w sumie 1033 przyczep, czyli o 285 sztuk więcej niż analogicznym okresie ubiegłego roku – informuje agencja Martin & Jacob monitorująca rynek rolniczy.

Poprawa sprzedaży ciągników idzie w parze ze wzrostem zainteresowania zakupami maszyn towarzyszących, takich jak przyczepy rolnicze. Rolnicy coraz chętniej wybierają przyczepy o wyższych ładownościach, co sugeruje, że w tym roku oczekują wysokich zbiorów – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Pronar miażdży konkurencję
Ponad połowa przyczep zakupionych w marcu pochodziła z oferty firmy Pronar. Producent z Narwi, dzięki rejestracji 229 pojazdów, objął 52% rynku. W ujęciu miesięcznym zwiększył sprzedaż o 112%. Przekłada się to również na 49% wzrostu w stosunku do marca 2017 roku. Na drugim miejscu uplasował się Metal-Fach, z liczbą 53 rejestracji. Producent poprawił lutowy wynik o 77%. Odnotował jednak 10% spadku w ujęciu rocznym. Czołówkę zamyka Metaltech, który zakończył marzec rejestracją 38 przyczep. Firma odnotowała 36% wzrostu w ujęciu miesięcznym. Był to wynik o 27% lepszy od tego z marca ubiegłego roku.

Spodziewane wysokie zbiory
To kolejny miesiąc, gdy największą popularnością cieszą się przyczepy o ładowności w zakresie 10–13 t. Sprzedaż takich pojazdów wyniosła w marcu 130 sztuk i była o 53% wyższa niż w lutym. Przekłada się to również na 19% wzrostu w ujęciu rocznym. Drugą najpopularniejszą ładownością był przedział 13–17 t. W marcu odnotowano rejestrację 61 egzemplarzy z tej kategorii. To wartość o 69% wyższa od lutowej i o 33% wyższa od ubiegłorocznej. Trzeci pod względem popularności okazał się przedział 8–9 t. Zarejestrowano 48 przyczep o tej ładowności, czyli o 66% więcej niż przed miesiącem. Przedział odnotował jednak 2% spadku w ujęciu rocznym – w marcu ubiegłego roku odnotowano rejestrację 1 sztuki więcej.

Lubelszczyzna z największym wzrostem
W marcu w przyczepy rolnicze najchętniej inwestowali mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Dokonano tam 61 rejestracji – o 103% więcej niż w poprzednim miesiącu. Wzrost w porównaniu z marcem 2017 roku wynosił 5%. Na drugiej pozycji znalazło się województwo lubelskie, z liczbą 57 rejestracji. Sprzedaż w tym regionie wzrosła o 128% w ujęciu miesięcznym i o 30% w ujęciu rocznym. Trzecie miejsce w klasyfikacji zajęło województwo podlaskie. Na jego terenie pojawiło się 51 nowych przyczep, co przekłada się na 55% wzrostu w stosunku do lutego. W marcu ubiegłego roku zarejestrowano tam o 24% mniej tych pojazdów.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.