Markowa tradycyjna żywność w Małopolsce – nowe oznakowanie

Czy tradycja może być podstawą sukcesu w biznesie? Czy w dzisiejszych czasach da się na niej zarobić? N

Obecnie, w dobie powszechnej dostępności dóbr wielu ludzi zaczyna coraz bardziej doceniać bogactwo i różnorodność polskiej kuchni. Przybywający do Polski turyści bardzo często zainteresowani są, poznawaniem i smakowaniem tradycyjnej polskiej żywności. Jednak, aby produkt został zauważony, doceniony przez konsumenta musi sprostać wielu wymaganiom.

Wszystkie etapy faz życia produktu począwszy od produkcji poprzez dystrybucję aż do sprzedaży muszą być doskonale przygotowane. Jedynie kompleksowe podejście do biznesu łączące z sobą elementy marketingu z doskonałym przygotowanym wyrobem może być gwarantem powodzenia na trudnym wolnokonkurencyjnym rynku żywnościowym. Logo produktu regionalnegoProdukty tradycyjne należy zaliczyć do tzw. produktów luksusowych. W dzisiejszych czasach cena nie jest już najważniejszym czynnikiem stanowiącym o zakupie produktu. Unikalny charakter, pochodzenie oraz właściwości produktu tradycyjnego to elementy, które powinny stanowić o jego wyższej cenie. Zdobywająca coraz to większe rynki konsumentów Kiełbasa Lisiecka (wytwarzana przez konsorcjum producencie w Liszkach pod Krakowem), Oscypek czy też Śliwowica są doskonałymi przykładami połączenia tradycyjnego charakteru produktów z oczekiwaniami rynku”.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.(MARR S.A.) w ramach realizowanych międzynarodowych projektów “RegiP – Perspektywy Rozwoju i Promocji Produktów Regionalnych” oraz “COTOUR – Produkt Regionalny Jako Narzędzie Promocji Turystyki w Regionie” rozpoczęła wdrażanie stworzonej w ramach projektu COTOUR strategii marketingowej małopolskich produktów tradycyjnych oraz ich nowo powstałego oznakowania – jednolitej etykiety, jako rezultatu projektu RegiP. Na etapie tworzenia wspólnego oznakowania zostały przeprowadzone badania ankietowe na 300 osobowej próbie potencjalnych konsumentów oraz liczne konsultacje z producentami małopolskich produktów tradycyjnych, co do chęci i potrzeby stosowania przez nich takiego oznakowania oraz jego ostatecznej formy graficznej.

Efektem wielomiesięcznych prac jest stworzona jako pierwsza w Polsce etykieta, którą będą mogli wykorzystywać wszyscy producenci małopolskich produktów tradycyjnych (nie tylko ci, którzy produkt zarejestrowali na Liście Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi) spełniający wymagania stawiane w regulaminie, do których między innymi należą: utrzymanie jakości i przestrzeganie tradycyjnych receptur produkcji opisywanych we wnioskach rejestracyjnych. Unikalne oznakowanie, wespół z szeroko rozpowszechnioną promocją będzie stanowić olbrzymią pomoc dla mikro przedsiębiorców wytwarzających produkty tradycyjne w regionie, gdyż pozwoli urynkowić niejednokrotnie anonimowe dotychczas wyroby. W większości przypadków mali producenci wytwórcy produktów tradycyjnych powinni stosować prostą zasadę: nie zginąć w tłumie. Etykieta będzie wyróżniała producentów oraz produkowane przez nich wyroby. Własny styl i unikalny charakter tak oznaczonych produktów będzie dużą nobilitacją i promocją małopolskich producentów. Ujednolicone i rozpoznawalne oznakowanie w dłuższej perspektywie będzie doskonałą formą promocji dla małych producentów wytwarzających produkty tradycyjne. Budowana w ten sposób marka, jaką staje się produkt tradycyjny i regionalny, otwiera przed producentami duże możliwości.

MARR SA stara się dotrzeć z informacją nt. produktów tradycyjnych i regionalnych oraz nowo wprowadzonego oznakowania do jak największej liczby osób, kładąc duży nacisk na edukację młodzieży oraz podnoszenie jej świadomości w odniesieniu do korzystania z bogatego dziedzictwa kulinarnego regionu. W listopadzie i grudniu 2006 r. podczas siedmiu spotkań w rożnych częściach Małopolski, około 700 przyszłych adeptów sztuki kulinarnej (uczniów szkół gastronomicznych i hotelarskich) oraz 40 nauczycieli z 49 małopolskich szkół – adresatów konkursu kulinarnego “Stół pięknie nakryty” – “Produkt tradycyjny na małopolskim stole”- zapoznało się z tematyką produktu tradycyjnego i regionalnego.

Uwrażliwienie jak największej liczby osób w tym również młodzieży na wartości wynikające z regionalizmu małopolskiej kuchni są gwarancją tego, że produkty tradycyjne nie staną się jedynie zapomnianym duchem przeszłości, lecz wspaniałą wizytówką województwa małopolskiego zarówno w kraju jak i za granicą.

Joanna Jakubowska – ŁazęckaJakub HołyszMARR SA