Manifestacja rolników z 10 stycznia odwołana

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się 8 stycznia br. rozmowy przedstawicieli kierownictwa resortu i samorządu rolniczego, w których wzięli udział między innymi minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Na popołudniowym briefingu ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza doszło do ogłoszenia porozumienia i odwołania manifestacji zaplanowanej na 10 stycznia. Prezes Wiktor Szmulewicz złożył 10 postulatów do wspólnego rozwiązania.

– Polskie rolnictwo ma różne problemy, między innymi związane ze zmianami klimatycznymi, jak również ze złą strukturą rolnictwa będącą konsekwencją procesów prywatyzacyjnych zakładów przetwórczych w okresie przemian. Sprawy te wymagają uporządkowania – powiedział minister Ardanowski.

– Przedstawiciele rolniczego samorządu – Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego z listą sugestii i oczekiwań, dziesięciu postulatów. Premier zobowiązał mnie do opracowania propozycji rozwiązań strukturalnych, które pozwolą rozwiązywać problemy zgłaszane przez rolników – poinformował szef resortu rolnictwa.

– Odpowiadając na szybką i pozytywną reakcję premiera Morawieckiego, postanowiliśmy wycofać się z wcześniejszego zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 10 stycznia br. – poinformował szef rolniczego samorządu.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podkreślił, że tylko wspólne rozwiązywanie problemów może przynieść pozytywne rezultaty.

W czasie rozmów ustalono, że do każdego problemu będzie stworzony odpowiedni zespół złożony z przedstawicieli izb rolniczych i innych organizacji rolniczych. Zaproponowano wspólne rozwiązywanie problemów w zespołach roboczych w ramach okrągłego stołu rolniczego.

– Dziękuję za konstruktywne podejście i podjęcie rozmów ze strony rolniczego samorządu, tej organizacji, którą współtworzyłem w połowie lat 90-tych XX wieku. Jestem przekonany, że jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość – podkreślił minister Ardanowski.

– Przyjmuję propozycje powołania zinstytucjonalizowanej formy dialogu społecznego i do wspólnej pracy zapraszam wszystkie organizacje i związki rolnicze – powiedział minister.

– Pierwsze posiedzenie ma być zwołane „jak najszybciej”, jeszcze w styczniu – zadeklarował minister. Zapraszam do tego forum, które będzie wypracowywać konkretne rozwiązania będące podstawą do dalszych działań i decyzji, wszystkie organizacje rolnicze – dodał minister Ardanowski.

– Wyobrażam to sobie w ten sposób, i taką propozycję również inicjatorom zgłosiłem, żeby partnerami, którzy będą starali się wypracować rozwiązania, byli z jednej strony producenci rolni, z drugiej strony – interesjonariusze procesu decyzyjnego – przetwórcy rolno-spożywczy. Zaprosimy do tego przedstawicieli konsumentów, ponieważ ich opinia jest często, również w kontekście tych problemów ze zrozumieniem roli rolnictwa na styku z ekologią, z ochroną środowiska, przyrody, zwierząt. Zdanie konsumentów jest szalenie ważne. Znaczna część problemów na obszarach wiejskich to są problemy interdyscyplinarne, które muszą być rozwiązywane przez ministra środowiska, ministra pracy i polityki społecznej, ministra infrastruktury, ministra gospodarki morskiej i żeglugi – bo gospodarka wodna jest na przykład w jego kompetencji. Zarówno świat nauki, reprezentowany przez instytuty naukowe podległe ministerstwu rolnictwa, jak również przedstawiciele innych resortów, będą brali udział w tych naszych obradach. Jestem przekonany, że tego typu działania doprowadzą do pewnego strukturalnego przebudowania polskiego rolnictwa, które można ogólnie określić jako zintegrowanie wszystkich ogniw od pola do stołu – podkreślał minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister zwrócił uwagę, że cały świat rolniczy, wszystkie związki i organizacje powinny się w ten proces włączyć. Szef resortu rolnictwa uważa, że w ramach zespołów powinni się znaleźć przedstawiciele nie tylko producentów rolnych, czy przetwórców, ale także i konsumentów.

Autor: Wojciech Suwara