W Małopolsce i Lubuskiem kolejne przypadki ptasiej grypy

W ostatnich dniach pojawiły się kolejne przypadki ptasiej grypy na terenie naszego kraju. Siedem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 stwierdzono w 2 gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Deszczno w powiecie gorzowskim ( województwo lubuskie).

W fermach tych znajdowało się około 6600 i 11000 sztuk indyków
Natomiast wystąpienie ósmego ogniska tej groźnej dla ptaków choroby stwierdzono w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 20 sztuk drobiu (kur i indyków). Gminie Książ Wieki, powiat miechowski, województwo małopolskie.

Jak ustaliliśmy służby weterynaryjne wdrażają w ww. gospodarstwach wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Jednocześnie, z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w kraju, jak i innych państwach europejskich, Główny Lekarz Weterynarii ponownie apeluje aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności: wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymywany, zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków. Ponadto wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą ptaków oraz stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków: zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie, spadek dziennej produkcji jaj, spadek przyjęcia paszy lub wody, objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka – informuje Główny Inspektorat Weterynarii

Źródło: GIW
Opracował: Samuel Skrzysz