Maleje produkcja mięsa w UE

Produkcja mięsa w UE w 2012 r. zmalała o 0,5 mln t do poziomu 45,5 mln ton, jak wynika z informacji Oil World podanych pod koniec lutego. Wielkość produkcji po niewielkim wzroście (o 1,0% w 2011 r.), powróciła do poziomu z 2010 roku. Największe spadki dotyczą mięsa wołowego 4%) – do poziomu 7,74 mln t i wieprzowego (o 1,5%) – do wielkości 22,42 mln t. Spadki były częściowo rekompensowane przez wzrost produkcji mięsa drobiowego (o 1,7%), do 14,02 mln ton.

Jak uważają analitycy, dzięki silnemu popytowi produkcja mięsa drobiowego będzie nadal rosnąć. Mniej optymistyczna prognoza dotyczy sektora mięsa wieprzowego, gdzie m.in. ze względu na wprowadzenie nowych norm dotyczących dobrostanu ciężarnych loch i loszek wzrosły koszty produkcji. Ważne jest również, co stanie się z 9 państwami, które nie w pełni wprowadziły konieczne zmiany w gospodarstwach zajmujących się produkcja trzody chlewnej. Komisja Europejska może zdecydować się na wprowadzenie kar pieniężnych, co może skutkować dalszym zmniejszeniem się pogłowia w UE, a zatem i produkcji.
 
Popyt na mięso rośnie najszybciej na rynkach zewnętrznych, a nie rynku unijnym. Jest to widoczne na przykładzie rosnącej dynamiki eksportu mięsa poza UE (wzrost o 5% w 2012 r.), głównie w segmencie mięsa drobiowego i wieprzowego. Dla tych gatunków wywóz w pierwszych jedenastu miesiącach 2012 r. wzrósł odpowiednio o 9% dla drobiu i o 8% dla wieprzowiny. Te dwa gatunki mięsa w 2012 r miały również największy udział w strukturze eksportu, tj. 48% mięso wieprzowe i 38% mięso drobiowe. W porównaniu ze światowymi producentami mięsa wołowego, UE jest mniej konkurencyjna; produkcja ogółem, jak i wielkość wywozu poza UE stale spada. Dotyczy to głównie eksportu na rynki zewnętrzne UE, gdzie wywóz w pierwszych jedenastu miesiącach 2012 r. obniżył się o 30% w skali roku.
Jak oczekują analitycy rynku, rosnący eksport mięsa drobiowego i wieprzowego oraz malejący mięsa wołowego, powinny utrzymać się w 2013 roku.
Oprac. EG (źródło: AgroTydzień Nr 281 – 11 marca 2013)