Malejąca nadwyżka w handlu zagranicznym Francji

W pierwszym kwartale 2008 r. we Francji nadwyżka w handlu zagranicznym żywnością i paszami zmniejszyła się o 125 mln euro w porównaniu z tym samym okresem 2007 r. N


Spadek ten był szczególnie duży w marcu i dotyczył głównie handlu z krajami spoza Unii. Był on wynikiem wzrostu o 15% wartości importowanych produktów. W największym stopniu wzrosły ceny importowanych makuchów, kukurydzy, soi i owoców. Przede wszystkim wzrosła wartość importu z USA, Brazylii, Indii i Indonezji. Zmniejszyła się również nadwyżka w handlu z krajami Unii Europejskiej. Było to wynikiem spadku eksportu bydła do Włoch o ponad 80% (efekt choroby niebieskiego języka). O 38% zmniejszył się eksport ziemniaków. Ograniczeniu uległ też eksport owoców i warzyw.

(Agra Europe 2008, nr 2311, s. N/3)
W.M.