Małe i średnie firmy przetwórstwa owocowo-warzywnego – jaka przyszłość je czeka?

Aż 40 % rynku przetwórstwa warzyw i owoców należy do małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów z agencji badawczej Inquiry, niektóre z tych firm stoją przed wieloma wyzwaniami, które niebawem mogą stać się kluczowe dla ich rozwoju, a nawet istnienia.

Na podstawie raportu „W polskiej spiżarni. Analiza rynku przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw” można wyróżnić   dwa główne typy małych i średnich producentów, działających w tej branży – ambitne i zastałe. Te pierwsze kładą szczególny nacisk na rozwój i funkcjonują zgodnie z   przyjętą wieloletnią strategią zarządzania. Na bieżąco śledzą zachodzące zmiany rynkowe i umiejętnie się do nich dostosowują, stopniowo zdobywając pozycję. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwami to główny czynnik gwarantujący im dobrą pozycję i sukces na rynku w danej kategorii. Firmy tego typu nie obawiają się konkurencji ze strony największych koncernów, gdyż skupiają się na podmiotach zbliżonych do siebie rozmiarem i możliwościami. Drugi rodzaj to firmy zastałe, które w większości prosperują na rynku już od lat 90. Ich działania oparte są przede wszystkim na wyrobach tradycyjnych, trafiających do lokalnych hurtowni i pośredników.

Jak podkreślają autorzy raportu, branża przetwórstwa owoców i warzyw jest czuła na wszelkie zmiany, które mogą wynikać np. z wahań koniunktury na rynku wewnętrznym i rynkach zagranicznych, co przekłada się m.in. na ceny sprzedawanych produktów. Kolejną trudnością, z jaką przychodzi się zmierzyć wielu firmom, jest przestarzały park maszynowy czy brak środków na inwestycje, w tym kampanie marketingowe.

Pomimo zagrożeń i trudności, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą budować swoją konkurencyjność, np. na długoletniej tradycji produkcji, co w połączeniu z kultem rodzinnej receptury i silnej lokalnej marki jest dobrą trampoliną do zwiększenia zasięgu sprzedaży na inne regiony. Dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku spożywczego powstają także nowe obszary warte zagospodarowania. Przykładem może być intensywnie rozwijająca się kategoria dań gotowych. Aby zagwarantować sukces rynkowy, konieczny jest jednak postęp technologiczny – receptą na sukces jest zatem odpowiednia mieszanka tradycji i nowoczesności.