Malaria pod kontrolą

BASF podpisało porozumienie z London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) oraz z Innovative Vector Control Consortium (IVCC) w celu wynalezienia nowych produktów do profilaktyki malarii bazujących na chlorofenapirze, środku owadobójczym wyprodukowanym przez firmę BASF. Produkty te, z których pierwszego można oczekiwać już w następnym roku, mają przede wszystkim pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się malarii w regionach, w których moskity stały się już odporne na działanie używanych obecnie płynów.

Do nowych produktów będą należały zarówno spraye do spryskiwania ścian w pomieszczeniach, jak i moskitiery impregnowane środkami owadobójczymi o przedłużonym działaniu (long-lasting insecticide treated nets – LLIN). Impregnowane moskitiery uważane są za jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania malarii. Tworzą one barierę fizyczną chroniącą ludzi przed ukąszeniami komarów takich jak moskity, a substancja owadobójcza gwarantuje, że komar w momencie kontaktu z siecią zostanie ogłuszony i zabity.

Pierwsza seria testów potwierdziła skuteczność chlorofenapiru przeciwko moskitom odpornym na substancje owadobójcze stosowane w chwili obecnej w publicznej służbie zdrowia. Naukowcy z LSHTM wraz z firmą IVCC odpowiedzialni są za dalsze badania laboratoryjne i eksperymenty przekrojowe na temat chlorofenapiru, podczas gdy firma BASF zajęła się ulepszaniem, rejestracją i dopuszczeniem do obrotu oraz dystrybucją tych produktów.

Wytwarzanie oporności na istniejące środki owadobójcze jest jednym z największych wyzwań dla publicznej służby zdrowia. Obecnie instytucje urzędowe mają do dyspozycji zaledwie cztery klasy substancji czynnych używanych do kontroli nad komarami przenoszącymi zarodźce malarii. Jednocześnie wzrasta liczba owadów rozwijających oporność na środki owadobójcze.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, iż od wprowadzenia do użytku ostatniej substancji czynnej stosowanej jako środek owadobójczy służący do kontrolowania malarii minęły już 23 lata. W chwili obecnej wszystkie moskitiery owadobójcze o przedłużonym działaniu (LLIN) impregnowane są długo działającymi środkami owadobójczymi należącymi do klasy chemicznej piretroidów. Piretroidy oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy owadów. Na tym mechanizmie opiera się również działanie wielu innych substancji owadobójczych. Chlorofenapir – nowa substancja aktywna, należy do klasy chemicznej piroli, które zakłócają metabolizm energetyczny komórek.
Mimo że stosowanie chlorofenapiru w dziedzinie opieki zdrowotnej jest wciąż jeszcze innowacją, substancja ta sprawdzała się już od wielu lat jako skuteczny i bezpieczny środek w dziedzinie ochrony roślin. W rzeczywistości wszystkie substancje owadobójcze wyprodukowane w celu stosowania w publicznej służbie zdrowia były pierwotnie pomyślane dla użytku w rolnictwie.

Firma BASF rozprowadza od roku 2007 impregnowane środkami owadobójczymi moskitiery o nazwie Interceptor®. W roku 2009 firma LSHTM otrzymała Nagrodę Fundacji Gates za bardzo przyszłościowe prace badawcze i za wkład w kontrolowanie zachorowań w krajach rozwijających się.

O przedsiębiorstwie Crop Protection
Przedsiębiorstwo Crop Protection firmy BASF poprzez obrót o wartości 3,6 miliarda euro uzyskało w roku 2009 szczytową pozycję w swojej branży. Jako odpowiedzialny partner rolnictwa branża ta oferuje sprawdzone oraz innowacyjne substancje grzybobójcze, owadobójcze i chwastobójcze. Produkty oraz usługi tego przedsiębiorstwa pomagają rolnikom polepszyć ilość i jakość plonów. Do innych obszarów zastosowań należą pielęgnacja roślin ozdobnych oraz trawników, zwalczanie szkodników w budynkach publicznych i prywatnych oraz leśnictwo. Firma BASF nastawiona jest na szybkie wykorzystywanie najnowszej wiedzy do osiągania sukcesów na rynku. W przyszłości firma pragnie stać się wiodącym przedsiębiorstwem w skali światowej w dziedzinie innowacji optymalizujących produkcję rolniczą, podnoszących jakość żywności i przez to poprawiających jakość życia zwiększającej się ludności świata. Więcej informacji na temat firmy BASF Crop Protection znajduje się na stronie internetowej www.agro.basf.com