Mają smaka na polskie lody

W pierwszej połowie br. eksport polskich lodów śmietankowych znacznie wzrósł (+14% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.).

W I połowie 2015 roku wywóz lodów śmietankowych z Polski zwiększył się ilościowo o 14% (29,5 tys. ton) oraz wartościowo o połowę mniej (+7% – 52,5mln EUR). Eksportujemy głównie do Niemiec i Czech. Wcześniej sprzedawaliśmy lody również Węgrom, jednak w 2013 roku przez ograniczenie wywozu, kraj ten wypadł z trójki głównych odbiorców lodów z Polski.

Jak zauważa FAMMU/FAPA, taka struktura utrzymała się również w I połowie bieżącego roku – głównym odbiorcą lodów z Polski w analizowanym okresie były Niemcy, które sprowadziły ich o 3,7% mniej niż rok wcześniej – 6,04 tys. ton, płacąc kwotę niższą o 12,2% (11,37 mln EUR). Drugim odbiorcą pod względem wartości importowanych z Polski lodów pozostały Czechy (8,17 mln EUR; +19,9%). Dynamicznie wzrósł eksport do Rumunii, pod względem ilościowym odnotowano tu 30,7% zwyżkę do 3,24 tys. ton, a wartościowo wzrósł o 28,8% – do 5,55 mln EUR.

Z kolei import lodów śmietankowych zmniejszył się w pierwszej połowie 2015 roku ilościowo o 7,9% (do 11,2 tys. ton), a w ujęciu wartościowym odnotowano 7% zniżkę do 20,8 mln EUR. Sprowadzaliśmy te produkty głównie z Niemiec (-10% ilościowo w porównaniu do ubiegłego roku) oraz z Węgier (-22%). Niewielkie ilości lodów kupowano również z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Holandii i Litwy.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA