Mączki zwierzęce w paszach?

Komisja Europejska zaproponowała złagodzenie restrykcji dotyczących stosowania pasz pochodzenia zwierzęcego w żywieniu nieprzeżuwaczy. Obecnie w paszach dla drobiu i trzody zabronione jest stosowanie mączek mięsnych i mięsno-kostnych, aby zapobiec rozprzestrzenieniu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Dozwolone jest jedynie stosowanie mączek rybnych.

Komisja przyjęła propozycję złagodzenia obowiązujących restrykcji, ponieważ dzięki wysiłkom zmierzającym do zwalczenia chorób z grupy TSE, nastąpił znaczny spadek liczby przypadków wśród zwierząt. Komisja proponuje, aby począwszy od 2011 r. w paszach dla nieprzeżuwaczy zezwolić na pewien poziom tolerancji dla przetworzonego białka zwierzęcego – tj. na stosowanie w dawkach dla drobiu, trzody i ryb mączek mięsnych i mięsno-kostnych. Utrzymany w mocy zostanie zakaz stosowania mączek zwierzęcych w karmach dla przeżuwaczy. Żywienie paszami zawierającymi mączki zwierząt tego samego gatunku będzie również nadal zabronione.
W sprawie przedstawionej propozycji Komisja Europejska będzie musiała uzyskać opinię Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Źródło: FAMMU/FAPA za Agra Facts, World Poultry