Łukasz Dominiak Przewodniczącym Grupy Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj przy Komisji Europejskiej

Łukasz Dominiak

Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG), został wybrany na Przewodniczącego Grupy Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj (Civil Dialogue Group Animal Products: Poultry and Eggs), stanowiącej oficjalne ciało doradcze Komisji Europejskiej w zakresie sektora produkcji mięsa drobiowego oraz jaj wylęgowych i konsumpcyjnych.

Grupa ta zrzesza wszystkich reprezentantów łańcucha produkcji drobiarskiej na szczeblu unijnym. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele hodowców i producentów drobiu stowarzyszeni w Copa-Cogeca, reprezentanci sektora uboju i przetwórstwa mięsa drobiowego oraz jaj zrzeszeni w a.v.e.c. oraz EUWEP, a także członkowie europejskich organizacji handlowych, konsumenckich czy ochrony praw zwierząt.

Nowy przewodniczący podczas pierwszego spotkania z uczestnikami Grupy omówił najistotniejsze problemy występujące aktualnie w branży drobiarskiej. Przedstawił również plan działań, jakie zamierza realizować w ciągu dwuletniej kadencji, aby m.in. poprzez efektywną współpracę z Komisją Europejską chronić i wspierać rozwój unijnego sektora drobiarskiego.

Grupy Dialogu Społecznego funkcjonują w ramach poszczególnych sektorów rolno-spożywczych i stanowią oficjalną platformę wymiany poglądów oraz opinii między interesariuszami związanymi z określoną branżą a Komisją Europejską (DG AGRI). W zależności od podejmowanych tematów, w posiedzeniach zespołu uczestniczą dodatkowo
przedstawiciele właściwych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, w tym m.in. DG SANTE, DG TRADE czy DG TAXUD. Po stronie przedstawicieli sektora w spotkaniach udział biorą reprezentanci wszystkich ogniw zaangażowanych w dany sektor rynku, począwszy od produkcji, poprzez przetwórstwo i handel, na konsumpcji kończąc.

Grupa Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj spotyka się dwa razy do roku w ramach całodniowych posiedzeń. Tematyka spotkań oscyluje wokół wszystkich zagadnień związanych z branżą drobiarską, w tym m.in. rynku mięsa drobiowego i jaj, rynku pasz, regulacji marketingowych, zdrowia i dobrostanu zwierząt, dostępu do rynków państw trzecich oraz importu do UE. Wszelkie wnioski oraz postulaty wypracowywane podczas posiedzeń Grupy Dialogu Społecznego zapisywane są w formie oficjalnego protokołu, który następnie kierowany jest do Komisji Europejskiej. Co istotne, propozycja poruszanych tematów leży w gestii Przewodniczącego Grupy.

Źródło: KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA