Ludzie listy piszą: Komentarz w sprawie GMO

Uprzejmie donoszę, że całkowicie się zgadzam z postawą i przekonaniami posła Wojciechowskiego w kwestii GMO! W swoich poglądach reprezentuje on ogromną część świadomych rolników zarówno ekologicznych, jak i konwencjonalnych” – pisze w liście do redakcji Sebastian Matejczuk, inż. rolnik z Lubelszczyzny.”

Szczerze dziwię się postawie Zamojskiego Stowarzyszenia Rolników. Jestem jednak głęboko przekonany, że wynika ona z niedoinformowania i zmanipulowania przez media, które są wyraźnie pro-GMO! Zastanawiam się ostatnio bardzo intensywnie, komu może tak bardzo zależeć na zniszczeniu polskiego rolnictwa i polskiej zdrowej żywności… Na pewno stoją za tym olbrzymie pieniądze, skoro nawet rząd, deklarujący się jako przeciwny GMO, zupełnie zmienia swoje stanowisko, zdradzając w ten sposób miliony wyborców (między innymi mnie osobiście), polskie rolnictwo oraz polskie społeczeństwo, bo jak wiadomo (potwierdzają to najnowsze wyniki austriackich NIEZALEŻNYCH naukowców), rośliny GMO są szkodliwe dla zdrowia i zagrażają środowisku naturalnemu!

Z ogromnym niepokojem obserwuję proces kreowania wizerunku Polski i jej społeczeństwa jako obrazu zacofania i ciemnoty, tylko dlatego, że broni własnych interesów i nie chce GMO! Przecież Polska nie jest odosobniona w swoim sprzeciwie wobec GMO. Wiele europejskich państw rezygnuje z upraw GMO, między innymi Francja, Austria,Grecja, Cypr, Włochy, duże obszary Wielkiej Brytanii (Szkocja),Niemiec i Holandii, gdzie tworzy się wiele stref wolnych od GMO i pracuje się nad rozwiązaniami, które umożliwią całkowicie zakazać upraw GMO na terenach tych państw. W każdym z tych państw są zakazy lub obostrzenia uniemożliwiające prowadzenie upraw GM. Wszystkie sondaże opinii publicznej (nawet te zlecone przez KE) wykazują, że mieszkańcy UE (podobnie jak Polacy) nie chcą GMO!

Z Państwa strony oczekuję większej bezstronności i większego zaangażowania w RZETELNE informowanie rolników i całego społeczeństwa odnośnie sprawy GMO – bo każda sprawa ma swoje dwa oblicza.

Z poważaniem
Sebastian Matejczuk(inż. rolnik z Lubelszczyzny)

N