Lublin wybrał nowe władze izby rolniczej

Trwają wewnętrzne wybory izb rolniczych do władz wojewódzkich i krajowych. Wczoraj na pierwszym walnym posiedzeniu lubelskiej izby rolniczej, odbyła się elekcja do zarządu izby. Po raz drugi prezesem został Robert Jakubiec (na zdjęciu).

Oprócz prezesa Jakubca, do Zarządu lubelskiej izby weszli ponownie Adam Bork i Józef Pluskwa. Na pierwszą kadencję walne zgromadzenie wybrało Józefa Gruszczyka (prezesa Krajowego Związku Hodowców Gęsi) oraz Zbigniewa Górskiego. Delegatem LIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych został ponownie Bogusław Jarociński.

– W naszym województwie wybory wygrało wielu młodych i wykształconych ludzi, z czego bardzo się cieszę – mówi Robert Jakubiec. Mam nadzieję, że praca z tymi delegatami i ze szczebla wojewódzkiego a chyba najbardziej z tymi w powiatach będzie bardzo merytoryczna. To jest nowe pokolenie ludzi, którzy nie tylko widzą, że jest źle ale próbują to zmienić. Ciesze, się, że nowi ludzie zostali wybrani również do zarządu izby. To są również przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy mają pomysły na poprawę trudnej sytuacji na wsi.

Po nowelizacji ustawy o izbach rolniczych wybory do walnych zgromadzeń są dwustopniowe: najpierw wybiera się członków tzw. rady powiatowej, ci z kolei – na swym pierwszym posiedzeniu – wybierają spośród siebie przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby. Zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad powiatowych w ciągu 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych. W ciągu 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych, ustępujący zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia. Wtedy to zostaną wybrane nowe organy Izby, tj.: Zarząd i Komisja Rewizyjna, a ponadto Komisja Budżetowa i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Następnie nowi delegaci do KRIR wybiorą zarząd krajowy. Stanie się to w pierwszych dniach kwietnia.

MS
foto: J. Piasecki