Łosie czy rolnicy? Konieczne zmiany prawa w zakresie ochrony przyrody?

łoś

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  apeluje do Ministra Środowiska  o umożliwienie redukcyjnego odstrzału łosi oraz wprowadzenie zmian w przepisach umożliwiających rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione.

Zdaniem Izby Rolniczej wzrost powierzchni szkód i wartości przyznanych i wypłaconych odszkodowań świadczy o tym, że wielkość populacji łosia znacznie przewyższa pojemność dostępnych naturalnych siedlisk.

– Populacje zwierząt łownych i prawnie chronionych powinny być utrzymywane na stałym poziomie, odpowiadającym pojemności siedlisk, tak aby zwierzęta nie musiały ich opuszczać w celu zaspokajania swoich potrzeb. Naszym zdaniem można zmniejszyć ilość szkód powodowanych przez te zwierzęta wprowadzając kontrolowany odstrzał redukcyjny. Dopuszczenie możliwości odstrzału łosi pozwoli zachować bezpieczeństwo przetrwania gatunku, a jednocześnie zmniejszy napięcia i pretensje rolników w zakresie ochrony przyrody – mówi Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Samorząd  rolniczy po raz kolejny wnioskuje również  o wprowadzenie zmian w polskim prawie umożliwiających rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione.

Jak ustaliliśmy  do Zarządu W-MIR w ostatnim czasie napływa od rolników coraz więcej skarg na szkody powodowane przez ptaki chronione. Jest to problem wielu rolników, nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim. Ptaki osiadając na uprawianych gruntach doszczętnie wyniszczają uprawę wydziobując zasiane ziarno, czy wybierając młode rośliny po wschodach. Wizyta stada ptaków na polu wiąże się prawie zawsze z potrzebą dokonywania nowych zasiewów i ponoszeniem po raz drugi nakładów na nasiona i związane z tym prace polowe. Podobnie jest w przypadku strat w stawach hodowlanych. Dodatkowo, nawet jeśli rolnik odsieje zniszczoną uprawę lub posieje gatunek inny niż uszkodzony przez ptaki, często plon z takiej uprawy jest niższy, co skutkuje dalszymi stratami dla gospodarza

– Rolnik nie powinien ponosić kosztów utrzymania zwierząt dziko żyjących i żerujących na jego gruntach i w jego stawach. Ciężka praca rolników, którzy utrzymują bezpieczeństwo żywnościowe kraju zasługuje na szacunek. Mając to na uwadze  wnioskujemy o wprowadzenie zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody tak, aby rolnicy mogli uzyskać odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i stawach hodowlanych przez ptaki chronione – podsumowuje Jan Heichel.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności