Lokalne Grupy Rybackie

Już wkrótce na terenie województwa pomorskiego powstaną Lokalne Grupy Rybackie (LGR). Dzięki nim te obszary, gdzie rybactwo odgrywa istotną rolę, mają szansę na zdobycie unijnych środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). W ramach osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 do wykorzystania jest ponad 313 mln euro.

Do października 2009 r. powstały już grupy: Pojezierze Bytowskie, Słowińska Grupa Rybacka, Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Morenka, Rybacka Brać Mierzei, Pojezierze Krajeńskie, Kaszuby oraz Stowarzyszenie Północno-Kaszubskie. Stowarzyszenia swoim działaniem obejmą tereny zamieszkałe przez ok. 655 tys. mieszkańców, co umożliwi otrzymanie ok. 365 mln zł wsparcia.

– Kwota dofinansowania zależna jest od ilości rybaków oraz liczby mieszkańców terenu, na którym działa LGR. Im więcej rybaków, tym więcej pieniędzy – informuje na łamach Pomorskiego” marszałek województwa Jan Kozłowski.

Za osoby zatrudnione w sektorze rybackim uważa się podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorze rybactwa (zarówno morskiego jak i śródlądowego) oraz osoby zatrudnione przez taki podmiot. Za rybaków uznaje się także osoby zatrudnione przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, która wśród swoich celów statutowych wymienia organizowanie i promowanie połowu, chowu i hodowli ryb lub wędkarstwa oraz osoby prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych. Do pracowników sektora rybackiego zalicza się także właścicieli gruntów pod stawami (o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), właścicieli i pracowników gospodarstwa rolnego osiągającego 5 ton rocznej produkcji ryb łososiowatych oraz podmioty, którym wydano zezwolenie na prowadzenie hodowli ryb w polskich obszarach morskich.

Inwestycje związane z poprawą transportu publicznego, remontami budynków użyteczności publicznej oraz rewitalizacji architektury historycznej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego realizowane będą przede wszystkim przez gminy. Oś 4 daje także możliwość podjęcia działań związanych z tworzeniem muzeów i izb pamięci nawiązujących do dziedzictwa rybackiego regionu, czy też organizowanie imprez kulturalnych lub zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Rybacy mogą liczyć także na do?nansowanie operacji związanych z restrukturyzacją i reorganizacją działalności gospodarczej oraz na wprowadzenie na rynek produktów rybackich o podwyższonej wartości, np. tradycyjnych. Dofinansowane będzie również tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży produktów rybackich, np. sprzedaży bezpośredniej.

– Stowarzyszenia z naszego województwa mają duże szanse już w pierwszym konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa na wybór Lokalnych Grup Rybackich – uważa marszałek Jan Kozłowski. – Większość z nich zostało już wpisanych do KRS i przygotowało strategie.

Pierwsze LGR zostaną wybrane przez ministerstwo w pierwszej połowie 2010 r., a następnie rozpocznie podpisywanie umów na realizację LSROR. Kolejna szansa na przyznanie statutu LGR nastąpi dopiero na przełomie 2010/2011 roku, podczas drugiego konkursu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności