Logistyka w agrobiznesie, pieniądze w kieszeni

Logistyka w agrobiznesie powinna odgrywać ogromną rolę. Powinna, ale nie zawsze odgrywa. Dlaczego tak ważne jest usprawnienie tych procesów? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu mogą stać się istotnym obszarem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.
Agrologistyka, rozumiana jako logistyka w agrobiznesie obejmuje planowanie, organizację, realizację i kontrolę przepływu towarów rolno spożywczych. Oznacza to procesy od wytworzenia surowców rolnych, poprzez kanały związane z ich skupem, magazynowaniem, produkcją czy dystrybucją, aż do finalnego odbiorcy.

Rozwój zagadnień związanych z agrologistyką jest naturalną konsekwencją zmieniającego się charakteru rolnictwa, które staje się w coraz większym stopniu zautomatyzowane i skomputeryzowane. Postęp procesów produkcji żywności, a także rosnące wymagania rynków produktów żywnościowych oraz konsumentów sprawiają, że sektor agrobiznesu staje się polem do wprowadzania nowych rozwiązań logistycznych – to one stają się powoli podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych, zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym.

Istnieje duży potencjał do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie logistyki w sektorze agrobiznesu – mówi Sławomir Woźniak, dyrektor ds. sprzedaży SOOT. – Stosowane w logistyce systemy IT gwarantują właściwe planowanie oraz organizację transportu, ułatwiają komunikację czy współpracę z przewoźnikami, zapewniają przyspieszenie całego procesu, a w konsekwencji zmniejszenie jego kosztu. W przypadku produktów rolnych sprawność procesu logistycznego ma szczególne znaczenie, a tym samym może zadecydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa – wyjaśnia.

Niewłaściwy transport produktów rolnych i wyrobów gotowych może przyczynić się do obniżenia ich jakości, jak również stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Lepsza organizacja procesów związanych z transportem, magazynowaniem, zapasami, czy zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego może prowadzić do podniesienia poziomu obsługi klientów. Tymczasem polskie firmy z sektora agrobiznesu skupiają się na działalności produkcyjnej, często zapominając o roli logistyki. Świadczy o tym chociażby niski poziom kosztów logistycznych w kosztach całkowitych przedsiębiorstwa lub brak komórki organizacyjnej zajmującej się organizacją transportu. Niewielki odsetek firm inwestuje w technologie informatyczne, które pozwoliłyby optymalizować łańcuch dostaw.

Znaczenie logistyki w agrobiznesie stopniowo wzrasta, jednak w wielu firmach nadal brak świadomości w tym zakresie – dodaje Sławomir Woźniak. – Nowoczesne rozwiązania informatyczne, pozwalają usprawnić proces planowania, kontroli czy realizacji transportu. Jak doskonale logistyka oraz rozwiązania IT wpływają na kondycję przedsiębiorstw, można zaobserwować na przykładzie światowych liderów w agrologistyce. Przykładowo spółka Glencore, działająca na terenie Polski, a także prowadząca działalność eksportową do krajów sąsiadujących, osiąga tak dobre wyniki, dzięki pełnej kontroli procesów logistycznych w obszarze transportu oraz sprawnemu zarządzaniu procesami logistycznymi – stwierdza.

Renata Struzik, za: Soot