fbpx
Strona głównaUprawaLista zalecanych do uprawy odmian pszenicy ozimej 2022

Lista zalecanych do uprawy odmian pszenicy ozimej 2022

Przed zakupem materiału siewnego warto skorzystać z Listy Odmian Zalecanych, która zawiera wykaz odmian rekomendowanych do uprawy w poszczególnych województwach. Lista ta jest corocznie aktualizowana w oparciu o być wyniki doświadczeń COBORU prowadzone w ramach Porejestracyjnego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Na liście umieszczane są odmiany, które w danym regionie uzyskują dobre wyniki w co najmniej 2-letnich doświadczeniach. W przypadku rekomendacji wstępnej mogą to być 1-roczne badania. Badania PDO uwzględniają dwa poziomy agrotechniki, tj. a1 z podstawową agrotechniką i a2 z intensywną agrotechniką (wyższe nawożenie azotowe, stosowanie nalistnych preparatów wieloskładnikowych, regulatorów wzrostu i fungicydów).

W tabeli przedstawiono listę odmian pszenicy ozimej zalecanych do uprawy w poszczególnych województwach. Znalazło się na niej 39 odmian, z czego 41% stanowią odmiany jakościowe (A), 54% odmiany chlebowe (B) i zaledwie 5% odmiany paszowe (C).

Warto zwrócić uwagę na odmiany, które uzyskały rekomendację do siewu w przeważającej liczbie województw. Świadczy to o dobrej tolerancji zmiennych warunków klimatyczno-glebowych. Poniżej przedstawiamy charakterystykę wybranych odmian pszenicy ozimej.

Tonnage – odmiana, którą można zaliczyć w poczet liderek w plonowaniu. W doświadczeniach PDO, w okresie 2018-2021 osiągnęła średni plon na poziomie 105% odmiany wzorcowej na obu poziomach agrotechniki. Dodatkowo cechuje się ona wysoką masą 1000 ziaren, dużą odpornością na mączniaka i rdzę brunatną oraz żółtą, a także małą odpornością na wyleganie.

Venecja (A) – odmiana wstępnie rekomedowana, może być z powodzeniem uprawiana na obszarze prawie całej Polski (14 województw). Odznacza się wysoką plennością, w doświadczeniach PDO w latach 2018-2021 uzyskała średni plon na poziomie 105% wzorca na podstawowej agrotechnice (a1) i 104% na intensywnej agrotechnice (a2). Cechuje się średnią do niskiej zimotrwałością (4 w skali 9-stopniowej) oraz przeciętną odpornością na wyleganie. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i brunatną plamistość liści kształtuje się na średnim poziomie, zaś na rdzę brunatną i septoriozę liści na niskim. Ziarno jest grube, dorodne, jednak słabiej wyrównane.

Artist (B) zajmuje drugie miejsce pod względem liczby województw (13) w których zaleca się ją uprawiać. Jest to odmiana o bardzo dobrej plenności, na obu poziomach agrotechniki, w doświadczeniach PDO (2018-2021) plonowała na poziomie 102% wzorca. Charakteryzuje się przeciętną zimotrwałością (4 w skali 9-stopniowej). Rośliny są raczej niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odznacza się dość dużą odpornością na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów, zaś małą na septoriozę liści. Ziarno pszenicy Artist jest dorodne o dużej masie 1000 ziaren, liczbie opadania i wskaźniku sedymentacji, jednak cechuje się słabym wyrównaniem.

Euforia (A) i Opoka (A) posiadają rekomendację do uprawy w 12 województwach. Obie odmiany charakteryzują się wysokim potencjałem plonowania w skali kraju oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Warto podkreślić, że znajdują się w czołówce odmian pod względem zimotrwałości – cecha ta została w badaniach PDO oceniona na 5,5 (Euforia) i 4,5 (Opoka).  Euforia zasługuje również na uwagę ze względu na bardzo wysoką odporność na wyleganie – uzyskała ocenę 8,3 w skali 9-stopniowej. Jest to pszenica o dużej odporności na m.in. mączniaka, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów, zaś Opoka na septoriozę plew. Obie pszenice odznaczają się dorodnym ziarnem, o wysokiej liczbie opadania i wskaźniku sedymentacji.

LG Keramik (A) rekomendowana jest do wysiewu w 11 województwach. To kolejna pszenica o bardzo wysokim potencjale plonowania. W stosunku do odmiany wzorcowej w okresie 2018-2021 osiągnęła plon na poziomie wynoszącym odpowiednio 105 i 106% dla poziomu a1 i a2 . Za najważniejsze cechy LG Keramik można uznać dużą odporność na wyleganie oraz niektóre choroby, m.in. rdzę żółtą i septoriozę plew. Z cech jakościowych ziarna na uwagę zasługuje bardzo wysoki wskaźnik sedymentacji i liczba opadania.

RGT Bilanz (B)  – odmiana rekomendowana do uprawy na znacznym obszarze Polski (11 województw). W latach 2018-2021 plonowała średnio na poziomie 102% (a1) i 103% (a2) wzorca. Pszenica ta cechuje się dobrą ogólną odpornością na choroby, zwłaszcza mączniaka i rdzę żółtą. Ziarno wyróżnia się wysokim wskaźnikiem sedymentacji oraz liczbą opadania.

RGT Kilimanjaro (A) – odmiana zalecana jest w 10 województwach. Plonowanie na poziomie 101% wzorca dla obu poziomów agrotechniki. Rośliny są dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Jest pszenicą o bardzo dobrych właściwościach wypiekowych, posiada bardzo wysoką liczbę opadania i wskaźnik sedymentacji.

KWS Donovan – odmiana chlebowa. Pomimo że jej rekomendacja obejmuje zaledwie 5 województw, jest to bez wątpienia lider w osiąganych plonach. Średnie plony za okres czterech ostatnich sezonów wegetacyjnych kształtowały się na poziomie 107% wzorca, na obu poziomach agrotechniki. Ziarno tej pszenicy posiada bardzo dobre parametry technologiczne, a zwłaszcza liczbę opadania i wskaźnik sedymentacji.

Symetria (B), pomimo że uzyskała rekomendację tylko w jednym województwie (wstępna rekomendacja), znalazła się w grupie rekordzistek pod względem osiąganych plonów. Za okres ostatnich czterech lat plonowała na poziomie 105% (a1) i 102% (a2) odmiany wzorcowej. Na uwagę zasługują również parametry jakościowe ziarna tej odmiany takie jak: gęstość w stanie zsypnym, liczba opadania i wskaźnik sedymentacji, które w doświadczeniach PDO zostały ocenione bardzo wysoko.

Belissa (B), która wyróżnia się bardzo dobrymi cechami jakościowymi ziarna, w szczególności wyrównaniem, liczbą opadania, wskaźnikiem sedymentacji, zawartością białka i glutenu. Zajmuje również wysoką pozycję w ocenie zimotrwałości (5 w skali 9-stopniowej).

Autor: dr inż. Renata Kieloch, IUNG-PIB

Źródło: COBORU

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.