List prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości dożynkowych

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości dożynkowych w 2017 roku

Szanowni Rolnicy i Mieszkańcy polskiej wsi!

Szanowni Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości dożynkowych!

Z okazji Święta Plonów składam Państwu najserdeczniejsze wyrazy uznania i wdzięczności. Wysiłek rolników był, jest i pozostanie niezastąpiony. Mimo postępu technicznego w tej dziedzinie wciąż najważniejszy jest człowiek. Polscy rolnicy słyną ze swojej wiedzy, z przekazywanych z pokolenia na pokolenie doświadczeń. Potrafią stawić czoła nieprzewidzianym trudnościom powodowanym przez siły natury.

W blisko półtora miliona gospodarstw rolnych wypracowywana jest olbrzymia część polskiego dochodu narodowego. Rodzime produkty rolno-spożywcze z powodzeniem
budują dobrą markę Polski w świecie.

Samowystarczalność naszego kraju jeśli chodzi o wytwarzanie urozmaiconej, zdrowej, dostępnej żywności to wielki atut, jedna z podstaw bezpieczeństwa i suwerenności Rzeczypospolitej.

Na terenach wiejskich żyje prawie połowa mieszkańców Polski. Społeczności te ożywia patriotyzm, szacunek dla ojczystej ziemi, dla lokalnej tożsamości i tradycji, dla trudnej pracy rolnika, z owoców której korzysta cały naród. Ta praca to coś więcej niż tylko zajęcie zarobkowe. To droga życia, powołanie, związanie swojego losu z ziemią i wszystkim, co się na niej rodzi.

Warto też pamiętać, że na polskiej wsi wspólnota, solidarność i wzajemna pomoc zawsze były wartościami bardzo konkretnymi i bardzo wysoko cenionymi. Również dlatego potrafili Państwo wykorzystać szanse, które pojawiły się w minionym ćwierćwieczu. Chylę czoła przed ogromem pracy wykonywanej przez organizacje rolnicze, lokalne stowarzyszenia i samorządy.

Z uznaniem obserwuję Państwa sukcesy związane z umiejętnym pozyskiwaniem i inwestowaniem funduszy unijnych. Jestem przekonany, że wspierana przeze mnie polityka odpowiedzialnego rozwoju i społecznej solidarności wzmocni i utrwali wszelkie pozytywne zmiany, które dokonują się w suwerennej Rzeczypospolitej.

Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa w ustanowionym przez Sejm RP Roku Tadeusza Kościuszki – bohatera walk o wolną Polskę, odzianego w chłopską sukmanę
naczelnika insurekcji narodowej. Korzystam ze szczególnej okazji, jaką jest doroczne święto rolniczego trudu, aby zaapelować do Państwa jako do energicznych, zapobiegliwych, sumiennych gospodarzy.

Polska bardzo takich gospodarzy potrzebuje. Potrzebowała ich zawsze, także na początku swojej nowoczesnej państwowości. Podczas przyszłorocznych obchodów jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości uczcijmy wspólnie wszystkich, którzy przyczynili się do tego wyjątkowego w dziejach sukcesu. Uczcijmy nie tylko wybitne postacie historyczne, nie tylko zasłużonych działaczy ruchu ludowego, takich jak księża Piotr Ściegienny i Stanisław Stojałowski, Władysław Kiernik, Maciej Rataj czy Wincenty Witos.

Oddajmy też hołd wszystkim, którzy Rzeczpospolitą budowali swoją codzienną pracą zawodową i społeczną, którzy do dzisiaj pozostają wzorem odpowiedzialności za wielkie, wspólne dobro, któremu na imię Polska.

W duchu tej gospodarskiej odpowiedzialności proszę też Państwa o udział w rozpoczynającej się debacie konstytucyjnej, a następnie w poświęconym Konstytucji ogólnonarodowym referendum. Uważam, że wszyscy pełnoprawni obywatele Rzeczypospolitej powinni razem zadecydować o podstawach polskiego ładu prawnego, o regułach, w oparciu o które będzie działać i rozwijać się nasze państwo. Niezwykle ważne i cenne będą też opinie wiejskich środowisk społecznych, stowarzyszeń rolniczych, organizacji producentów rolnych. Liczyć się będzie głos każdego z Państwa.

Raz jeszcze dziękuję rolnikom za całoroczną pracę, za udział w pomnażaniu wspólnego dobra oraz dostatku, którego symbolem jest dożynkowy bochen chleba. Niech obchody Święta Plonów umocnią łączące Państwa więzy wzajemnej życzliwości i dobrosąsiedzkiej współpracy.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz sprzyjającej pogody i urodzajnych zbiorów w przyszłym sezonie.

Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej

Andrzej Duda