List Posła na Sejm Waldemara Szadnego

Waldemar Szadny, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przysłał do redkacji list w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zachęcamy do lektury.

Drodzy Czytelnicy!
Od samego momentu ogłoszenia przez Ministra Rolnictwa, że wszystkie pieniądze poza tzw. dopłatami do hektara będą przechodzić przez jeden fundusz – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zaczęły powstawać liczne kontrowersje i znaki zapytania. W dodatku w lipcu 2006 roku media podniosły alarm, że raport Departamentu Audytu i Kontroli ARiMR z 5 lipca 2006 r. wskazuje iż istnieją realne przesłanki, że od 1 stycznia program na lata 2007 – 2013 nie ruszy. Jak się okazało obawy urzeczywistniły się. Przyznam szczerze, że podobnie jak większość z Państwa też nie byłem do końca przekonany w zapewnienia wicepremiera Leppera, co do realizacji projektu w styczniowym terminie. Dałem temu wyraz w pisanych interpelacjach z prośbą o jak najszybsze zakończenia prac rządu nad projektem ustawy o PROW. Jak się niestety okazało pesymistyczne prognozy potwierdziły się. A stawka jest niebagatelna bo w puli jest ponad 15 miliardów euro, które mają trafić na polską wieś.
I tak naprawdę nie liczy się teraz i piszę to z pełną świadomością jako poseł i członek frakcji politycznej, kto dzisiaj może podać więcej argumentów, które przekonają rolników . Czy rząd, który zrzuca winę na Komisję Europejską tłumacząc, że ustawa dot. PROW mogła stać się projektem aktu prawnego dopiero wtedy kiedy ukazały się wszystkie rozporządzenia Komisji Europejskiej, czy wreszcie my – posłowie – członkowie sejmowej komisji rolnictwa, którzy w ekspresowym czasie pracują nad projektem, który trafił do nas z opóźnieniem. Teraz liczy się aby rolnicy mogli składać w nioski jak najszybciej czyli już od marca 2007 r.
Nie można także dopuścić do powtórzenia się takiej sytuacji w przyszłości. Więc tak naprawdę już dziś trzeba przygotowywać następne projekty i plany. Rolnicy muszą wreszcie poczuć, że nad sprawami rolnictwa mówi się i pracuje jak najbardziej poważnie i profesjonalnie. Należy więc uznać, że dla swojej efektywności i trwałości planowanych zmian w rolnictwie, polityka skierowana na obszary wiejskie powinna stanowić część długofalowej polityki państwa i być realizowana komplementarnie do polityki oświatowej, kulturalnej, społecznej czy regionalnej. W następnych takich programach Resort Rolnictwa musi uwzględniać różnorodność problemów regionalnych. Generalna potrzeba odejścia od ujednoliconych celów rozwoju obszarów wiejskich na rzecz zróżnicowania problemów, ich poziomu i charakteru jak również potencjału rozwojowego poszczególnych regionów
Polska wieś ma ogromny potencjał uśpiony w lokalnych zasobach. Dlatego konieczne jest zapewnienie wystarczającego wsparcia finansowego nie tylko na wdrażanie działań w ramach podejścia LEADER, ale również na powstawanie lokalnych ośrodków działania. Również konieczne jest strategia o charakterze przyszłościowym. Jak najszybciej trzeba wesprzeć działania, które nie są obecnie dofinansowywane np. produkcja biopaliw, biomasy czy żywności tradycyjnej i regionalnej. Ciągle za mało jest polityki nakierowanej na lokalne cele tj. definiującej potrzeby mieszkańców wsi oraz obszarów wiejskich. Czy wreszcie działań związanych z ułatwianiem startu młodym rolnikom.

Waldemar Szadny
Poseł na Sejm RP