List Ministra Rolnictwa z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

1 września to nie tylko rocznica wybuchu II Wojny Światowej, ale także początek roku szkolnego w Polsce. W związku z tym Marek Sawicki, minister rolnictwa, napisał list do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół rolniczych. Prezentujemy pełną treść listu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy Oświaty Rolniczej, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2009/2010 przekazuję najserdeczniejsze życzenia Wszystkim tym, dla których mury szkolne przez najbliższe 10 miesięcy będą nie tylko miejscem codziennej pasjonującej pracy, ale również miejscem rozwoju społecznego, kontaktów towarzyskich i przyjaźni.

W nowy rok szkolny wkraczamy z planami i nadziejami. Priorytetem w pracy szkół czynimy troskę o jak najlepsze efekty kształcenia oraz wyniki pracy wychowawczo-opiekuńczej. Chcemy, by szkoły rolnicze kształciły Uczniów nie tylko do pracy w sektorze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, co przyczyni się do rozwoju wsi, ale również, aby z powodzeniem przygotowywały do życia i do podejmowania nowych wyzwań, czasem trudnych i skomplikowanych, ale zawsze rozwijających, interesujących i fascynujących.

Dyrektorom szkól rolniczych życzę wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Nauczycielom i Wychowawcom – satysfakcji z efektów pracy oraz poczucia zawodowego spełnienia. Uczniom – wysokich wyników w nauce i wszechstronnego rozwoju. Rodzicom – radości z osiągnięć dzieci. Najlepsze życzenia kieruję do wszystkich Pracowników i Przyjaciół Oświaty Rolniczej.

Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki