Limity połowowe na 2010 r.

Podczas obrad Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, które odbyły się w dniach 19-20 października w Luksemburgu, ministrowie podjęli decyzje odnośnie limitów połowowych na Morzu Bałtyckim na rok 2010 oraz reformy systemu kontroli rybołówstwa w UE.

Rada zatwierdziła wzrost TAC (ogólny dopuszczalny połów) o 15 % dla wschodniego i 9% dla zachodniego stada dorsza. Odnośnie stada wschodniego, Polska zapowiedziała, że będzie dążyć do umożliwienia wzrostu TAC o więcej niż 15% w ramach rewizji planu długoterminowego, która rozpocznie się w przyszłym roku.

W przypadku limitów połowowych dla śledzia, Rada zredukowała TAC o 16, 5%. Zredukowano o 12% limit dla stada śledzia basenu centralnego, a TAC dla szprota i łososia – o 5%. Redukcje te są znacząco mniejsze niż pierwotnie proponowane przez Komisję Europejską.
Dostrzegając coraz większe znaczenie zmniejszenia odrzutów w połowach dorsza, Rada zatwierdziła zakaz selekcji jakościowej (tzw. high-grading) od przyszłego roku na całym Bałtyku, a także zapowiedziała opracowanie mapy drogowej” na rzecz eliminacji odrzutów. Rada nie uwzględniła doradztwa naukowego Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) w zakresie selektywności narzędzi połowowych, które zostało przygotowane na wniosek Komisji Europejskiej. Doradztwo to w sposób zdecydowany przestrzegało przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi takiej decyzji dla rybaków. Zdaniem Polski, wszelkie decyzje dotyczące ważnych spraw rybackich, w tym walki z odrzutami, powinny mieć mocne oparcie naukowe. Dlatego też, Polska nie mogła poprzeć tego rozwiązania i wstrzymała się od głosu przy przyjmowaniu możliwości połowowych na rok 2010, jak podaje MRiRW.

Planowane wejście w życie nowego rozporządzenia to styczeń 2010. W odniesieniu do szeregu artykułów zgodzono się, iż będą one wdrożone z opóźnieniem, gdyż wymagają odpowiednich przygotowań. Ministrowie osiągnęli końcowe porozumienie w nierozstrzygniętych do tej pory kwestiach, jak np.: stopień harmonizacji sankcji, nowy system punktów karnych czy system zwrotu przekroczonych kwot. Połowy pochodzące z rybołówstwa rekreacyjnego nie będą wliczane do krajowych kwot połowowych, jeżeli ich wpływ na stada w trudnej sytuacji biologicznej będzie minimalny. Najważniejsze w tym rozporządzeniu sprawy zostały rozwiązane w sposób korzystny dla Polski.

Szczegółowe limity połowowe przyznane Polsce na www.minrol.gov.pl