Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt ministerstwa rolnictwa pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. Jego celem jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do działania, dzięki któremu będą w stanie same stworzyć sobie i innym miejsca pracy, a także uczestniczyć w życiu publicznym i dialogu społecznym.

W ramach projektu w październiku i listopadzie 2017 roku  800 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie z całego kraju weźmie udział w 40 szkoleniach, które odbędą się w placówkach podmiotów ekonomii społecznej.

– Realizacją przedmiotu umowy zostaną objęte w szczególności kobiety zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz przedstawiciele: samorządu rolniczego, związków i organizacji rolniczych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju aktywności i partycypacji społecznej kobiet lub zajmujących się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i wykluczenia społecznego – informuje CDR.

Przesłaniem projektu jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do większej aktywności zarówno w sferze gospodarczej, życiu publicznym, jak  i  dialogu społecznym.

Osiągnięcie tego celu, jak zaznacza CDR jest bardzo ważne z uwagi na niski stopień wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet w zakresie samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy dla innych oraz budowania kapitału społecznego.

Źródło: CDR

 

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner