Liczymy bardziej na ewolucje niż rewolucje

W odpowiedzi na uruchomienie przez Komisje europejską konsultacji społecznych na temat modernizacji i upraszczania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Copa Cogeca podkreśliły potrzebę silnej, wspólnej i zrównoważonej WPR do radzenia sobie z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Organizacja zadeklarowała też aktywny udział w konsultacjach.

– Cieszymy się z uruchomienia tych konsultacji, które pozwolą europejskim rolnikom i spółdzielniom na zabranie głosu w sprawie kształtu przyszłej WPR. Wierzymy, że do tej pory WPR działała dość dobrze. Jej koszt to mniej niż 1% całości publicznych wydatków UE, a w zamian dostajemy zrównoważone dostawy żywności dla 500 milionów konsumentów, zapewniamy wzrost i miejsca pracy na obszarach wiejskich, dbamy i bioróżnorodność i czerpiemy wiele korzyści środowiskowych. Dalej jednak pracujemy nad dostosowaniem się do ostatniej reformy WPR, która odbyła się nie dalej jak 2 lata temu i dlatego liczymy bardziej na ewolucję niż rewolucję . Nie możemy wprowadzać zmian co kilka lat, jeśli zależy nam zrównoważoności gospodarczej i środowiskowej. Dla nas kluczowym elementem przyszłej WPR jest uproszczenie panujących zasad – wielu rolników skarży się, że najgorszą częścią ich pracy jest biurokracja i wypełnianie formularzy. Jest to szczególnie ważne w przypadku środków zazieleniania. W obliczu coraz mniej stabilnych rynków, chcemy dać rolnikom narzędzia, które pozwolą im lepiej zarządzać ryzykiem i budować przyszłe rynki. Ważne jest też dalsze zachęcanie do rozwoju spółdzielni, które pomagają rolnikom wspólnie wprowadzać produkty na rynek. Wymiana pokoleniowa to kolejny ważny aspekt, nasz sektor potrzebuje świeżej krwi, musimy ułatwić młodym ludziom start, potrzebne są lepiej wymierzone środki – mówi Pekka Pesonen , sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Komitety Copa – Cogeca uważają , że dwufilarowa struktura WPR powinna zostać utrzymana. Drugi filar skupia się na rozwoju obszarów wiejskich a utrzymanie silnej polityki rozwoju tych obszarów jest potrzebne dla zapewnienia rolnikom godnego życia (dostęp do edukacji, opieki nad dziećmi, szerokopasmowego internetu). Jak podkreśla Copa – Cogeca dobry dostęp do internetu jest szczególnie ważny jeśli chcemy, żeby rolnicy używali nowych technologii, takich jak rolnictwo precyzyjne.

– Będziemy rozmawiać o tym z liderami rolnictwa z całej UE podczas spotkania 9 lutego. Jesteśmy gotowi do pracy z Komisją, parlamentarzystami i Prezydencją Maltańską w celu zapewnienia nad zrównoważonej WPR, która będzie w stanie zapewnić środki do zarządzenia nawet tak poważnym kryzysem, jaki odczuliśmy niedawno – podaje Pesonen.

Konsultacje społeczne trwają do 2 maja i składają się z 33 pytań. Jesienią możemy spodziewać się wyników i oficjalnego komentarza.

Źródło: Copa – Cogeca