Lepsza wycena warzyw gruntowych i bydła

Wiadomo już, jakie będą maksymalne sumy ubezpieczeń dla upraw i zwierząt gospodarskich w 2015 roku. Tym razem najwyżej wyceniono warzywa gruntowe i bydło. Sprawdź, jakie stawki będą obowiązywały w nadchodzącym roku.

W piątek, 12 grudnia weszło w życie ministerialne rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 27 listopada 2014 r., w życie natomiast weszło 12 grudnia. Maksymalne sumy ubezpieczenia to graniczne kwoty, do jakich można podpisać umowę ubezpieczenia i w razie szkody całkowitej, uzyskać odszkodowanie. Kwoty odzwierciedlają szacunkową wartość poszczególnych upraw rolnych i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ewentualne koszty, jakie mogą ponieść rolnicy w przypadku szkód całkowitych. W przypadku upraw rolnych, najwyżej „wyceniono” warzywa gruntowe (wzrost w stosunku do obecnego roku), drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki. W przypadku zwierząt, najwyższe sumy maksymalne ubezpieczenia mają bydło, konie i świnie.

W 2015 r. maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:
1) 1 ha upraw rolnych:
7 tys. zł – dla zbóż,
8,8 tys. zł – dla kukurydzy,
8,4 tys. zł – dla rzepaku i rzepiku,
42,5 tys. zł – dla chmielu,
28,4 tys. zł – dla tytoniu,
172,8 tys. zł – dla warzyw gruntowych,
82,5 tys. zł – dla drzew i krzewów owocowych,
43,6 tys. zł – dla truskawek,
29,3 tys. zł – dla ziemniaków,
12,3 tys. zł – dla buraków cukrowych,
23 tys. zł – dla roślin strączkowych;

2) dla 1 sztuki zwierzęcia:
17,4 tys. zł – dla bydła,
8,9 tys. zł – dla koni,
900 zł – dla owiec,
800 zł – dla kóz,
2,1 tys. zł – dla świń,
53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
65 zł – dla kaczek,
250 zł – dla gęsi,
159 zł – dla indyków,
810 zł – dla strusi.

– Dzięki wprowadzonym regulacjom, rolnicy będą mogli zawrzeć umowy ubezpieczenia na sumy ubezpieczenia, które będą odzwierciedlać realną wartość plonów przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych regionów kraju oraz gatunków upraw – tłumaczy Andrzej Janc, dyrektor biura ubezpieczeń rolnych Concordia Ubezpieczenia. – Na uwagę zasługuje zmniejszenie maksymalnych sum ubezpieczenia w odniesieniu do zbóż, rzepaku i ziemniaków. Jest to spowodowane spadkami cen skupu płodów rolnych. Zwiększeniu uległy maksymalne sumy ubezpieczenia w przypadku warzyw gruntowych. Dzięki temu rozwiązaniu, ubezpieczeniem będzie można objąć wysokowydajne kierunki produkcji – wyjaśnia.

Renata Struzik, za: Brandscope