Lepiej uprościć niż tworzyć nowe przepisy

Reagując na rozmowy ministrów Unii Europejskiej na temat utworzenia nowej unijnej platformy dobrostanu zwierząt, Copa i Cogeca położyły nacisk na wymagające normy dobrostanu zwierząt, które już istnieją i obowiązują w UE i na konieczność ich uproszczenia i lepszego egzekwowania, a nie tworzenia nowych przepisów.

–  Musimy skoncentrować się na właściwym wdrażaniu i harmonizacji istniejących już zasad unijnych, a nie na tworzeniu nowych przepisów. Dalsze działania w zakresie dobrostanu zwierząt powinny zmierzać w stronę uproszczenia obowiązującego prawa, dając podmiotom więcej elastyczności i ograniczając ich koszty administracyjne. Należy również wyjaśnić powiązania między tą platformą (praca i koordynacja) a ośrodkami referencyjnymi. Mimo trudnej sytuacji rynkowej, pragniemy zwrócić uwagę, że rolnicy wraz z innymi zainteresowanymi stronami już podejmują dobrowolne inicjatywy w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt podczas transportu, by pomóc podmiotom gospodarczym w sektorze w zapewnieniu jeszcze wyższych norm dobrostanu zwierząt. Nasze poglądy uzyskały również poparcie Komisji wyrażone w jej ocenie strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 i Parlamentu Europejskiego w rezolucji przegłosowanej pod koniec ubiegłego roku. W dokumentach tych wspomniano, że należy najpierw wyegzekwować prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów w całej UE, w sposób zharmonizowany we wszystkich państwach członkowskich – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Obi oba