Lemur rozdaje miliony

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza kolejne już setki milionów na samorządowe inwestycje. Warunkiem jest, aby były one energooszczędne.

NFOŚiGW przeznacza 290 mln zł na energooszczędne projektowanie i budowę nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego – szkół, hal sportowych, siedzib urzędów, czy szpitali. Wszystko to w ramach programu „Lemur –  Energooszczędne budynki użyteczności publicznej”. Będzie to już jego druga edycja. Realizacja potrwa do 2020 roku, a w ramach budżetu, 262 mln zł będzie przeznaczonych na wsparcie w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje.

Gminy doceniają oszczędności na rachunkach za energię, jakie daje nowoczesny, energooszczędny budynek. Program Lemur jest tu dla nich bardzo pomocny. Po pierwszym roku funkcjonowania programu wprowadziliśmy zmiany, które rozszerzają krąg beneficjentów, upraszczają zarówno wytyczne techniczne jak i zasady umarzania pożyczek – zauważa Dorota Zawadzka–Stępniak, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Jak podkreśla NFOŚiGW, program Lemur przeznaczony jest dla inwestycji, których koszt kwalifikowany przekracza 1 mln zł, z wyłączeniem wniosków dotyczących dokumentacji projektowej. Wysokość pożyczki wynosi do 1200 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku (o regulowanej temperaturze).

Pożyczki po czasie mogą zostać częściowo umorzone, w przypadku, gdy uzyskany wcześniej założony efekt na etapie eksploatacji budynku – w przypadku najwyższej klasy A energooszczędności budynku umorzone zostanie do 60% kwoty pożyczki, przy klasie B – do 40%, w przypadku klasy C – do 20%.

– Najwięcej dotychczas złożonych wniosków, bo ponad połowa, dotyczyła budynków klasy A. To świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej samorządów i chęci stosowania najlepszych dostępnych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii w nowych budynkach – dodaje Dorota Zawadzka–Stępniak.

Narodowy Fundusz zatwierdził także dofinansowanie kolejnych 8 projektów z programu Lemur, które dostaną 17,4 mln zł wsparcia w formie pożyczki i 0,7 mln zł w formie dotacji.
O wsparcie z programu Lemur mogą starać się podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji, a także organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku wnioski składać mogą także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz parki narodowe.

Celem programu Lemur jest zmniejszenie zużycia energii, co zapobiegnie lub ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki niemu, w ciągu roku zaoszczędzonych zostanie 23 tys. MWh energii, a emisja dwutlenku węgla zredukowana o 4,6 tys. ton rocznie. Działania te wspierają wdrażanie unijnej Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Według niej, do końca 2018 roku nowe budynki, zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością, będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Renata Struzik, źródło: NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności